.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 521/2560
รมช.ศธ."ม.ล.ปนัดดา" ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม


จังหวัดสุราษฎร์ธานี - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการคุณธรรม สพฐ.: ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม) จากนั้นมอบนโยบายการปฏิบัติงานสำหรับครูผู้ช่วยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และพบปะสนทนากับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้ว่า เพื่อมอบนโยบายที่สำคัญของกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องที่เกี่ยวกับ "โครงการโรงเรียนคุณธรรม หรือสถานศึกษาคุณธรรม" ซึ่งเกี่ยวข้องกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) 76 จังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร (ศธ.กทม.)  ครอบคลุมสถานศึกษาทุกสังกัด พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำเร็จการขับเคลื่อนงานตามนโยบายด้วยว่า สถาบันแมคเคนซี่ (McKinsey Global Institute: MGI) ได้มาบรรยายเกี่ยวกับแวดวงการศึกษาของโลก ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) พบว่าความสำเร็จดังกล่าวอยู่ที่ "ผู้บริหารสถานศึกษา" ซึ่งจะเป็นหลักสำคัญที่จะนำพาหลักชัยการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ความสำเร็จตามผลสัมฤทธิ์ เพราะหากคุณภาพของจุดเริ่มต้นดีแล้ว ย่อมจะมีผลให้เกิดวัฒนธรรมเลียนแบบการทำคุณงามความดีไปยังรองผู้บริหาร ครู รวมทั้งนักเรียนนักศึกษา ในสายที่ตนเองมีความถนัดต่อไป


รมช.ศธ.เปิดงานโครงการคุณธรรม สพฐ.: ครอบครัวที่สาม (ครอบครัวคุณธรรม)


อีกประเด็นที่สำคัญคือ "การส่งเสริมรักการอ่าน" ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมาก อยากให้โรงเรียนส่งเสริมให้มีการอ่านหนังสือ หรือหนังสืออ่านประกอบเพิ่มขึ้น โดยฝึกให้นักเรียนฝึกย่อใจความ นำเสนอหน้าชั้นเรียนหรือเข้าแถวหน้าเสาธงในตอนเช้า เพราะหากนักเรียนได้อ่านมาก ๆ จะส่งผลให้สามารถเขียนและพูดได้ดีทั้ง 3 ทักษะต่อไป

อีกเรื่องคือ "คุณธรรมนำความรู้" ซึ่งเน้นย้ำในเรื่องนี้ ในระหว่างที่ได้พบปะสนทนากับนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี รวมทั้งขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านด้วยที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมไปสู่ความสำเร็จ


รมช.ศธ.พบปะครูผู้ช่วย จ.สุราษฎร์ธานี


ม.ล.ปนัดดา ยังได้กล่าวถึงช่วงเวลานี้ที่ประชาชนชาวไทยต่างมีความเศร้าเสียใจ ในนามกระทรวงศึกษาธิการขอเป็นกำลังใจให้กันและกัน เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ความโศกเศร้าเสียใจที่พระองค์ท่านจากพวกเราไปนั้น ตราบใดที่พวกเรายังคงทำสิ่งที่เป็นความรักความเมตตาของท่าน และนำไปสู่การปฏิบัติ พระองค์ท่านจะได้ประทับและสถิตเสถียรอยู่กับเราตลอดไป

ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 25–29 ตุลาคม 2560 โดยวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงนั้น ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักเรียนนักศึกษา ครูบาอาจารย์ทุกท่าน ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในจังหวัดต่าง ๆ ที่ท่านพำนักอาศัยอยู่ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของพระองค์ท่าน ที่เรายังคงรักพระองค์ท่านอย่างถึงที่สุด


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
5/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
  507 นายกฯมอบนโยบาย "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  505 แลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการดำเนินงาน รร.คุณธรรม
  504 เปิดประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ เดินหน้าประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ที่ชลบุรี
  502 สัมมนาการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา สร้างคนดีด้วยวิถีคุณธรรม
  499 เปิดอบรมสร้างเยาวชนต้นแบบ ที่นครปฐม
  489 บรรยายครูในอุดมคติให้กับ ผอ.สพท.ใหม่ ที่นครนายก
  486 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดรูปแบบประชุมสัมมนา "มิติการศึกษา พัฒนาพื้นที่พิเศษ"
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ