.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 516/2560
ก.ค.ศ.อนุมัติวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 16 ราย


นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันพุธที่ 25 กันยายน 2560 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 16 ราย ได้แก่ ครูเชี่ยวชาญ 3 ราย และผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 13 ราย ดังนี้

• หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย

     1) นายสุวัฒน์ชัย ศรีพัฒนะกุล  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
     2) นายโสภณ กมล  โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1
     3) นายสุนันทวิทย์ พลอยขาว  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2
     4) นายสมคิด จีนจรรยา  วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

• หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 9 ราย

      1) นายธำรง ชื่นนิรันดร์  โรงเรียนชุมแพศึกษา จังหวัดขอนแก่น สพม.เขต 25
     2) นายยุทธศาสตร์ สิงห์แก้ว  โรงเรียนบ้านเซินราษฎร์เกษมศรี สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
     3) นายผจญ ติ๊บประสอน  โรงเรียนบ้านเหล่า สพป.ลำปาง เขต 1
     4) นายจตุรงค์ อินทรรุ่ง  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
     5) นายชูศักดิ์ นายะสุนทรกุล  วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม
     6) นายหาญ หงษ์ยนต์  โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร สพม.เขต 41
     7) นายประเทือง ชอบธรรม  โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน สพม.เขต 37
     8) นายสว่าง จันทฤทธิ์  โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป.สงขลา เขต 2
     9) นายดุลยวิศ สมจิตต์  วิทยาลัยเทคนิคระนอง

เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย

     1) นายปรีชา สวนสำราญ  โรงเรียนบ้านรางกระต่าย “พิริยะประชาวิทยาคาร” สพป.กาญจนบุรี เขต 2
     2) นางการณ์ฉัตร ธนธรรมพานนท์  โรงเรียนสามพรานวิทยา จังหวัดนครปฐม สพม.เขต 9
     3) ว่าที่ร้อยโทธีรพล จิณแพทย์  โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สพม.เขต 8


ดรุวรรณ บุญมาก, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: กราฟิก
2/10/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  496 ก.ค.ศ.อนุมัติย้าย ผอ.สพท.44 ราย
  492 "สุรเชษฐ์" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่พระนครศรีอยุธยา
  474 วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
  466 ผลประชุม กช. 3/2560
  447 ผลประชุม ก.ค.ศ. 13/2560
  437 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร นโยบายด้านการบริหารงานในภูมิภาคและ กศน. ที่นครราชสีมา
  432 การประชุมสภาลูกเสือไทย ปี 2560
  428 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ EEC ของกระทรวงศึกษาธิการ 1/2560
  408 ผลประชุม ก.ค.ศ. 12/2560
  407 ก.ค.ศ.ปรับหลักเกณฑ์การย้าย ผอ.สพท.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ