.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 623/2560
การบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561


30 พฤศจิกายน 2560 - นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้าโครงการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งดำเนินการบูรณะและก่อสร้างโดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และกรมศิลปากร คาดว่าจะทำการเปิดอาคารอย่างเป็นทางการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ กล่าวว่า วังจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ แต่เดิมเป็นวังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงพระราชทานให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร (รัชกาลที่ 6) แต่เนื่องจากตอนเริ่มสร้างวังแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระราชดำริให้ดำเนินการสร้างต่อ เมื่อสร้างเสร็จทรงโปรดเกล้าให้ใช้เป็นโรงเรียนการเรือนและเป็นสถานพยาบาลสำหรับข้าราชการ บริพาร รวมทั้งเป็นที่ทำการของกรมมหรสพ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ได้ยกวังจันทรเกษมให้เป็นอาคารที่ทำการของกระทรวงธรรมการ ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงศึกษาธิการ

จนกระทั่งปี 2559 กระทรวงศึกษาธิการเห็นว่าอาคารราชวัลลภมีสภาพทรุดโทรมลงตามกาลเวลา ทั้งโครงสร้างหลังคาชำรุด ปลวกกินโครงและวัสดุมุงหลังคา บานประตู หน้าต่าง วัสดุปูพื้น ผนัง สีอาคารทั้งภายในและภายนอก ลวดลายประดับตกแต่งอาคาร ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์โดยรอบเสื่อมสภาพ เพราะไม่เคยมีการบูรณะครั้งใหญ่ นับตั้งแต่มีการก่อสร้างขึ้นเป็นเวลานานกว่า 108 ปี

จึงได้กำหนดให้มีการบูรณะและอนุรักษ์อาคารราชวัลลภให้มีความแข็งแรงมั่นคง โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานอำนวยการในการอนุรักษ์ ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ร่วมกับกรมศิลปากร และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้ร่วมกันบูรณะอาคารราชวัลลภเป็นครั้งใหญ่ โดยเปลี่ยนหลังคา ฝ้าทั้งหมด ระบบไฟฟ้าประปา รวมถึงขูดผนัง เพื่อฉาบปูนที่กันความชื้น ทาสี ซ่อมพื้นไม้ให้คงสภาพเดิมไว้มากที่สุด โดยชั้นล่างจะมีพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการเคลื่อนที่ ห้องสมุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ที่สำคัญอาคารแห่งนี้จะใช้ระบบทันสมัยในการประหยัดพลังงานอีกด้วย

งบประมาณในการบูรณะและปรับปรุงอาคารราชวัลลภครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 277,820,000 บาท โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนที่เหลือกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติใช้งบประมาณราชการในการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์และผ้าม่านในสำนักงานเพิ่มเติมเท่านั้น ส่วนเฟอร์นิเจอร์โบราณที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันได้รับบริจาคจากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับบุคคลและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการบูรณะอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 249,160,800 บาท ดังนี้

• สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 30 ล้านบาท
• บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 2 ล้านบาท
• ธนาคารออมสิน จำกัด (มหาชน) 300,000 บาท
• ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 200,000 บาท
• สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 185,600,000 บาท
• เครือเจริญโภคภัณฑ์ 10 ล้านบาท
• มูลนิธิสิริวัฒนภักดี 5 ล้านบาท
• บริษัท ฤทธา จำกัด 1 ล้านบาท
• วชิราวุธวิทยาลัย 15 ล้านบาท
• ผู้ให้การสนับสนุนรายย่อย 60,800 บาท

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ซึ่งมีส่วนสำคัญที่ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ทรงคุณค่า ได้รับการอนุรักษ์ให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด และจะเป็นสถานที่ทำงานที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ข้าราชการ บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประชาชนต่อไป โดยคาดว่าจะทำการเปิดอาคารราชวัลลภอย่างเป็นทางการประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง
30/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  600 การประชุมการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน
  597 บรรยายวิทยากรแกนนำระดับอำเภอ (ครู ก.)  รุ่นที่ 1
  593 ประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 2/2560
  590 ศธ.ทบทวนการให้บริการอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา
  588 ยูเนสโกประกาศยกย่องกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ