.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 599/2560
ครูภาษาอังกฤษ สปป.ลาว ร่วมอบรม
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษแบบเข้ม (Boot Camp) กับครูไทย 3 สัปดาห์ ที่ศูนย์อบรมระดับภูมิภาคสกลนคร


ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 31 คน ให้ความสนใจเดินทางมาเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ที่ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับครูประจำการและครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ถือเป็นมิตรภาพและความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่จะร่วมกันพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์) ในฐานะประธานสภาซีเมค ได้เดินทางไปเยือน สปป.ลาว เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยในระหว่างการเยือนได้พบปะหารือกับรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว เกี่ยวกับการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ของไทยที่ได้ร่วมกับบริติช เคานซิล จัดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ถือเป็นการอบรมครั้งใหญ่ที่สุดของเอเชีย โดย สปป.ลาว แสดงความสนใจที่จะจัดส่งครูมาเข้ารับการอบรมในประเทศไทยด้วย

ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้กำหนดจัดการอบรม Boot Camp ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560 ศูนย์อบรมครูภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และได้รับการประสานงานจากกระทรวงศึกษาธิการและการกีฬา สปป.ลาว ว่าได้คัดเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 31 คน เดินทางมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยออกเดินทางจากเวียงจันทน์ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ซึ่งทีมศึกษานิเทศก์และครูแกนนำด้านการสอนภาษาอังกฤษ (Thai Master Trainers: TMT) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดอุดรธานีและสกลนคร สพฐ. ให้การต้อนรับและพาไปสักการะหลวงพ่อพระใส ก่อนเดินทางต่อไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อเข้ารับการอบรม Boot Camp ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมแบบเข้มที่ใช้เวลานานถึง 3 สัปดาห์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยเริ่มอบรมตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป

จากความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นมิตรภาพและความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่จะได้ร่วมกันพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้ครู นักเรียนนักศึกษา รวมถึงประชาชน ได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/เรียบเรียง
ขอบคุณภาพถ่าย: ศึกษานิเทศก์ทีม Boot Camp สกลนคร
19/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  598 ปาฐกถาครูวิทยากรแกนนำ รร.คุณธรรม โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
  596 พบปะนักเรียนที่ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  594 พบปะนักเรียนที่สมุทรสาคร
  589 King Power 100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ