.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 590/2560
ศธ.
หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 37/2560 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ เผยที่ประชุมได้หารือทบทวนการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนและไม่มีประสิทธิภาพ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า  จากผลการตรวจสอบการให้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พบว่าสถานศึกษาจำนวนมากมีระบบอินเทอร์เน็ตที่ซ้ำซ้อนกัน โดยพบว่าขณะนี้มีสถานศึกษากว่า 10,000 แห่ง ที่ใช้ MOENet - UniNet - ดาวเทียม รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตจากภาคเอกชนซ้ำซ้อนกันอยู่

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนเป็นอย่างมากและไม่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังใช้นักเรียนเป็นตัวประกัน เช่น เสนอให้ผู้บริหารลงนามการต่อสัญญาการใช้อินเทอร์เน็ตไปเรื่อย ๆ โดยไม่แก้ปัญหาการเชื่อมต่อ เพราะหากไม่ต่อสัญญา เด็กนักเรียนก็จะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้

ดังนั้น หากกระทรวงศึกษาธิการสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ จะช่วยประหยัดงบประมาณแต่ละปีได้จำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีการทบทวนการจัดทำสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการสัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อน โดยจะให้โรงเรียนเป็นผู้เลือกเองว่าควรจะใช้บริการอินเทอร์เน็ตของรายใดหรือระบบใด


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.และกลุ่ม ปชส.สร. : รายงาน
15/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  588 ยูเนสโกประกาศยกย่องกำพล วัชรพล เป็นบุคคลสำคัญของโลก
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ