.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 589/2560
King Power สนับสนุนกิจกรรมกีฬาลูกหลาน "100 สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย"


เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีรับมอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลแห่งแรก ให้กับโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ภายใต้โครงการ "KING POWER THAI POWER: พลัง คนไทย 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย" พร้อมร่วมสนทนาการส่งเสริมทักษะกีฬาเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่เด็กและเยาวชน จัดโดยกลุ่มบริษัท คิง พาวเวอร์ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า การสร้างสนามฟุตบอล จำนวน 100 สนาม ในโรงเรียนทั่วประเทศไทย ทั้งโรงเรียนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ในจังหวัดต่าง ๆ เชื่อว่าเป็นเรื่องที่สร้างความดีใจและเป็นการจุดประกายความฝันของเด็กที่มีทักษะและพรสวรรค์ทางด้านกีฬาเป็นอย่างมาก เชื่อมโยงไปสู่โอกาสในการฝึกฝนตนเอง เพื่อก้าวไปเป็นนักกีฬามืออาชีพ ที่จะสร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง ครอบครัว จังหวัด และประเทศต่อไป และเมื่อโครงการ KING POWER THAI POWER เป็นพลังของคนไทย เป็นพลังของภาคเอกชน ที่ช่วยสนับสนุนและลงทุนเพื่อประโยชน์แก่เด็ก ๆ แล้ว ต่อจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางโรงเรียนและผู้ปกครอง ที่จะต้องสนับสนุนให้เด็กได้เล่นกีฬา เพื่อพัฒนาความสามารถสู่ความสำเร็จอย่างมีจุดมุ่งหมายในอนาคต

สิ่งหนึ่งที่จะได้รับนอกจากความสามารถในเกมส์กีฬาแล้วนั้น คือ "การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย" และ "ความรู้ รัก สามัคคี" ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานสอนไว้โดยตลอดรัชสมัย และหากเราอาศัยเกมส์กีฬาเพื่อนำพาให้ผู้คนหันมาเล่นกีฬา ให้เด็ก ๆ มีทักษะมีความสามารถแล้ว พลังของกีฬายังนำพาประเทศชาติสู่ความสมัครสมานสามัคคีได้อีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ในปัจจุบันลูกหลานเยาวชนของเรา ยังได้รับการพัฒนาทักษะความสามารถทางวิชาการมีความก้าวหน้าในหลากหลายด้าน อาทิ การคิดค้นนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เช่น หุ่นยนต์, การเรียนในรูปแบบ STEM เพื่อพัฒนาประเทศ ทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง, ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จากการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับนักเรียนในหลายจังหวัด พบว่าเด็กสามารถสื่อสารได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ และใช้คำศัพท์ที่มีความไพเราะเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ผู้ปกครองย่อมคาดหวังที่จะเห็นพัฒนาการของลูกหลานที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ จึงเป็นหน้าที่ขององค์กร คือผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ที่จะต้องทำงานเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไปนายอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ กล่าวว่า กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมสังคมไทยอย่างยั่งยืนด้านกีฬา "Sport Power" ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ด้านหลักที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนไทยด้านกีฬาฟุตบอล ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถก้าวสู่การเล่นฟุตบอลมืออาชีพในระดับสากล จึงได้จัดโครงการสร้าง 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย โดยทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท เพื่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ขนาด 7 คนเล่น (ขนาด 33 x 53 เมตร) มอบให้แก่โรงเรียนและชุมชน 100 แห่งทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ภายในปี 2565 เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเกิดการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อเล่นกีฬา สร้างเสริมความสามัคคีและสร้างชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด

โดยแผนการดำเนินงานในปี 2560 กลุ่ม
บริษัท คิง เพาเวอร์ ได้คัดเลือกโรงเรียนและชุมชนเพื่อจัดสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม รวมจำนวน 20 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ รร.ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์-รร.พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพฯ, รร.บ้านดอนปิน-รร.ดอยเต่าวิทยาคม จ.เชียงใหม่, รร.พิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร, รร.พังโคนวิทยาคม จ.สกลนคร, รร.ชุมชนบ้านบุเปือย จ.อุบลราชธานี, รร.ประชามงคล จ.กาญจนบุรี, รร.วัดบางโฉลงใน จ.สมุทรปราการ, รร.เมืองพัทยา 9 (โพธิสัมพันธ์) จ.ชลบุรี, รร.ตราษตระการคุณ จ.ตราด, รร.วังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์, รร.หงษ์หยกบำรุง-รร.ราชประชานุเคราะห์ 36 จ.ภูเก็ต, รร.พีระยานาวินคลองหินวิทยา จ.ปัตตานี

สนามกีฬาเทศบาลแม่สอด จ.ตาก, ชุมชนรอบดอนเมือง กรุงเทพฯ, ชุมชนรอบกองเรือยุทธการ สัตหีบ จ.ชลบุรี, ชุมชนรอบกองทัพทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี และชุมชน ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี

นางตรีสุคนธ์ จิตต์สงวน ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก ที่ได้รับสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานสากลเป็นแห่งแรก ภายใต้โครงการ "KING POWER THAI POWER: พลัง คนไทย 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย" ซึ่งเชื่อว่าสนามกีฬาทุกชนิดจะเป็นแหล่งบ่มเพาะประสบการณ์ สามารถปลูกฝังทัศนคติที่ดี และสร้างวินัยให้กับนักเรียนได้โดยง่าย โดยทางโรงเรียนจะสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์จากสนามฟุตอย่างเต็มที่ พร้อมให้บริการแก่ชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีของผู้คนจากการเล่นกีฬาด้วย


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี ศธ.: รายงาน
PHOTO CREDIT: อิทธิพล รุ่งก่อน
15/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  587 เร่งสรุปผลการสอบสวนการบรรจุครูผู้ช่วยตาก
  586 พบปะนักเรียนดาราสมุทร และเปิดฝึกอบรมลูกเสือฯ ที่ชลบุรี
  585 CONNEXT ED ครั้งที่ 4
  584 พบปะสนทนานักเรียนลำปางกัลยาณี
  580 พบปะให้กำลังใจนักเรียนห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ