.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 588/2560
ยูเนสโกประกาศยกย่อง "กำพล วัชรพล" เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ ปี 2561-2562


วันนี้ (14 พฤศจิกายน 2560) ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ, นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงมติที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้ประกาศยกย่องบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สำหรับปี 2561-2562 ของ UNESCO "การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปีชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล (100th Anniversary of the Birth of Kamphol Vacharaphol, An Educational Publisher (1919-1996)"

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการประชุมสมัยสามัญขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ 39 ที่จบลงในวันนี้ (14 พ.ย.2560) ซึ่งตนได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศไทย มีข่าวดีที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย ดังนี้

1. ในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้มีมติประกาศการร่วมเฉลิมฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ในปี 2561-2562 ทั้งนี้ ได้รวมบุคคลสำคัญของประเทศไทยไว้ด้วย คือ การเฉลิมฉลองวันครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ของนายกำพล วัชรพล (100th Anniversary of the Birth of Kamphol VacharaPhol, An Educational Publisher 1919-1996) ซึ่งจะมีอายุครบ 100 ปี ชาตกาล ในวันที่ 27 ธันวาคม 2562 โดยได้รับการยกย่องในด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน (Education and Communication) ซึ่งมีประเทศสมาชิกให้การสนับสนุนข้อเสนอให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก จำนวน 3 ประเทศ คือ ประเทศเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐเกาหลี

"นายกำพล วัชรพล เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2462 เป็นนักสื่อสารมวลชนที่มีส่วนสำคัญด้านการส่งเสริมการศึกษา และมีส่วนสำคัญในการใช้สื่อเป็นตัวกลางในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลักดันธุรกิจหนังสือพิมพ์มากว่า 60 ปี จนทำให้มียอดขายมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีหนังสือพิมพ์ขายตามหัวเมืองสำคัญของโลก เช่น นิวยอร์ก ลอสแองเจลิส ฟรังเฟิร์ต ลอนดอน ซิดนี่ย์ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน เช่น สิงคโปร์ ลาว พม่า และกัมพูชา เป็นต้น ตลอดจนมีบทบาทสำคัญ ได้แก่
     - เป็นผู้นำระบบการพิมพ์หนังสือของไทย ใช้วิธี “เรียงพิมพ์ด้วยมือ” ตั้งแต่ประเทศไทยมีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกคือ บางกอกรีคอร์ดเดอร์ ของหมอ ดี.บี แบรดเล่ย์ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2387 เป็นต้นมา จนกระทั่งมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้น คือ “การเรียงพิมพ์ด้วยแสง” (Photo Composing) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเปลี่ยนมาใช้วิธีพิมพ์ด้วยแสงเป็นฉบับแรก
     - การก่อตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแห่งแรกขึ้นที่จังหวัดลพบุรี ในปี 2512 แล้วยกให้กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นโรงเรียนของรัฐบาล โดยมีมูลนิธิไทยรัฐเข้าไปอุปถัมภ์ ปัจจุบันมีโรงเรียนอยู่ในความอุปถัมภ์ถึง 101 โรงเรียน มีนักเรียนกว่า 30,000 คนใน 76 จังหวัด ทั้งนี้มีการเตรียมแผนขยายจำนวนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ให้มีจำนวน 111 โรงเรียนภายในระยะเวลา 10 ปี"

สำหรับการฉลองบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นโครงการที่สำคัญของยูเนสโก ในฐานะองค์การระหว่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติคุณของบุคคลและเหตุการณ์สำคัญของความมีคุณค่าด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน ช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของประชาชน และทำให้เกิดสันติภาพของประเทศหรือของโลก ซึ่งรายการที่ได้รับบรรจุไว้ในโครงการ จะได้รับการเผยแพร่ไปยังสมาชิกทั่วโลก ทั้งนี้ การพิจารณาบรรจุรายการที่ยูเนสโกจะร่วมเฉลิมฉลองตามโครงการนี้จะต้องได้รับการเสนอชื่อโดยประเทศสมาชิก และจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่อยู่ในข้อกำหนดไว้ทุก ๆ 50 ปี 100 ปี 150 ปี และ 200 ปี

โอกาสนี้ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอแสดงความยินดีกับคนไทย และร่วมเผยแพร่เรื่องการศึกษาและการสื่อสาร โดยพยายามเชื่อมโยงสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน ซึ่งการเฉลิมฉลองการครบรอบครั้งนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของสื่อสารมวลชนในการพัฒนาการศึกษาในประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจของยูเนสโกที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน

2. ในฐานะ รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทยในการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 หัวข้อ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทำให้ภารกิจของยูเนสโกประสบความสำเร็จ

3. ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งที่ 39 ได้มีโอกาสพบกับผู้แทนจากองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (The Organisation for Economic Co-operation and Development : OECD) ถือเป็นอีกองค์กรที่สำคัญ รวมทั้งได้เจรจากับ Mr Andreas Schleicher, Director for the Directorate of Education and Skills ผู้รับผิดชอบเรื่อง PISA โดยผลจากการเจรจาครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จ เนื่องจากประเทศไทยจะได้เป็นสมาชิกร่วมคณะกรรมการใหญ่ของ PISA ซึ่งจะมีผลในการลงคะแนนทุกอย่าง ขณะที่ Mr Andreas Schleicher ยินดีจะช่วยเหลือประเทศไทย พร้อมกันนั้นมีการตกลงบางอย่างขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการส่งตัวอย่าง

ผลของการเจรจาตกลงกันนั้น นับเป็นข่าวดีของประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยมีการเจรจาเรื่องการส่งตัวอย่างเลย ทำให้เราไม่ทันโลกพอสมควร ดังนั้น จึงยืนยันได้ว่าการสอบ PISA ในปี 2018 ประเทศไทยจะมีผลคะแนนที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, ปารัชญ์ ไชยเวช: สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร: เรียบเรียง
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า: ถ่ายภาพ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.และกลุ่ม ปชส.สร. : รายงาน
14/11/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  565 ร้อยดวงใจเชิดชูเกียรติฯ ทวี บุณยเกตุ
  557 ศธ.ขอบคุณข้าราชการ จนท. ร่วมจัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์อย่างสมพระเกียรติ
  556 ศธ.จัดพิธีถวายดอกไม้ถวายจันทน์ของประชาชน
  546 แถลงข่าวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันดาราศาสตร์ฯ โอลิมปิก ที่ภูเก็ต
  541 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  537 การจัดพิธีดอกไม้ถวายจันทน์ของ ศธ.
  528 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2
  520 ผลประชุมองค์กรหลัก 35/2560
  515 นพ.ธีระเกียรติ คุณหมอผู้นำการศึกษาไทย
  508 ผลประชุมองค์กรหลัก 34/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ