.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 580/2560
รมช.ศธ."พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์" พบปะให้กำลังใจนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ที่อุดรธานี


จังหวัดอุดรธานี - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะให้กำลังใจนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ อำเภอเมืองอุดรธานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า โครงการห้องเรียนกีฬา เป็นโครงการตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการนำการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา อีกทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านกีฬาที่จะส่งผลถึงความสำเร็จของนักกีฬาไทยในระดับสากลให้มากยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาจะเป็นนักเรียนแบบพักประจำ มีครูพี่เลี้ยง ได้รับโภชนาการที่ดี มีคลินิกกีฬา คลินิกพิเศษ รวมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้น ม.6 จะมีโควต้าที่นั่งให้เลือกเรียนต่อที่สถาบันการพลศึกษาหรือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติได้อีกด้วย

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำงานร่วมกับสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยในปีแรกได้เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.4 จำนวน 4 จังหวัด ที่จังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร จากนั้น สพฐ.ได้ศึกษาและพิจารณาขยายโครงการเพิ่มอีก 4 จังหวัด ที่จังหวัดอุดรธานี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และชุมพร รวมทั้งพิจารณารับนักเรียนชั้น ม.1 เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับจังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนรุ่นแรกเข้าเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 แห่ง ที่โรงเรียนอุดรพัฒนาการ ในระดับชั้น ม.4 และโรงเรียนราชินูทิศ 2 ในระดับชั้น ม.1 ทำให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 8 โรงเรียน

นอกจากนี้ นักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาได้รับการสนับสนุนจากบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ  โดยในเร็ว ๆ นี้ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี จะได้รับมอบ Fitness Room เพื่อส่งต่อไปยังห้องเรียนกีฬาให้ครบถ้วนทุกโรงเรียน จึงขอให้ สพฐ.และสถาบันการพลศึกษา ประสานความร่วมมือเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง Fitness Room ต่อไป

อีกทั้งโรงเรียนห้องเรียนกีฬาได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิเศษในช่วงปิดภาคเรียน อาทิ โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5-9 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดนครนายก โดยมีนักเรียน 2 โครงการ จากโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการห้องเรียนกีฬา เข้าร่วมจำนวน 1,497 คน เพื่อให้นักเรียนได้มาพบปะ ทำกิจกรรม และแข่งกีฬาร่วมกัน และในปีหน้าจะจัดโครงการร่วมกันอีก ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561 ที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งจะมีนักเรียนและครูทั้ง 2 โครงการเข้าร่วมกว่า 2,500 คน

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวด้วยว่า จากการพบปะเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ ได้แสดงความยินดีและให้กำลังใจกับนักเรียนทั้ง 38 คนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็นนักเรียนในโครงการ เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ตั้งใจเรียน ตั้งใจฝึกฝนกีฬา เชื่อมั่นตัวเอง มีแรงบันดาลใจ โดยขอให้นักเรียนภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาและการกีฬาของประเทศไทย ให้สมกับสโลแกนของโครงการที่ว่า "เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล"


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
กิตติกร แซ่หมู่, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
10/11/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร. และกลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  578 ขอลูกหลานลำพูนน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นต้นแบบดำรงชีวิต
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ