.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 577/2560
รมช.ศธ. กล่าวในงานยุทธศาสตร์การศึกษาของ ซีพี ออลล์ "การรักการอ่าน-เขียน-พูด-ฟัง ล้วนเชื่อมโยง ผสานกับความเพียร ความซื่อตรง คือ หัวใจการพัฒนาทางการศึกษา"


เมื่อเช้าวันนี้ (8 พ.ย. 60) เวลา 09.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ‘มุมมองทางการศึกษา 4.0 คุณธรรม-ความเพียร-ซื่อสัตย์สุจริต-รู้รักสามัคคี’ ในงาน ซีพี ออลล์ กับยุทธศาสตร์การศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม Auditorium (ชั้น 16) อาคาร ซีพี ออลล์ อะคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ม.ล.ปนัดดา กล่าวต่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนาซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร ซีพี ออลล์ ครูอาจารย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในความตอนหนึ่งว่า... ความเป็นนักการศึกษาที่ดี โดยคำนิยามที่ครูอาจารย์สั่งสอนอบรมกันมา คือ ความขยันหมั่นศึกษา รักการขวนขวายค้นคว้า ชอบการอ่าน ที่จะทำให้ผู้เป็นนักเรียนเกิดพลานุภาพในการเป็นนักการศึกษาที่มีพร้อมทั้งความรู้และคุณธรรมจริยธรรม การอ่านสอนให้บุคคลคิด ใช้วิจารณญาณในการศึกษาค้นคว้าต่อไป และการใช้ดุลยพินิจเกี่ยวกับความเชื่อมั่นและการปฏิบัติในเรื่องหนึ่งๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีความถูกต้อง

รมช.ศธ. กล่าวย้ำเน้นต่อครูอาจารย์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ต้องช่วยกันบอกกล่าวแก่ลูกหลานเยาวชนด้วยความจริงใจ ให้เขาเห็นว่าเราหวังดี มองเขาทุกคนเสมือนลูกหลาน และเป็นญาติพี่น้องกันทั้งประเทศ บอกกับลูกหลานด้วยว่า การค้นคว้าและการอ่านหนังสือ ซึ่งไม่ใช่การอ่านจากโซเชียลมีเดียเท่านั้น จะทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น การอ่านและการศึกษาค้นคว้า ย่อมทำให้เราได้มีความรู้ในสิ่งที่เราอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งอ่านมาก ความแตกฉานในเรื่องนั้นๆ ตลอดจนการใช้คำศัพท์แสงใหม่ๆ จะยิ่งเพิ่มพูนทวีคูณ รวมถึงการใช้ภาษาได้อย่างถูกต้อง มีความไพเราะ สมกับเป็นทั้งนักการศึกษาและนักบริหารในอนาคตอันใกล้ การอ่านย่อมทำให้เรารับรู้ในสิ่งต่างๆ ที่ทันโลกทันเหตุการณ์ ทั้งที่เป็นข่าวและความก้าวหน้าในเรื่องความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของโลก

รมช.ศธ.กล่าวชมเชยและขอบคุณบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้การสนับสนุนต่อนโยบายทางการศึกษาของรัฐบาล การพิจารณารับลูกหลานเยาวชนเข้าฝึกงานและมีรายได้พิเศษแก่ครอบครัว อีกทั้งสอนให้รู้จักมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความตรงต่อเวลา การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาอันมีความหลากหลาย ความยากลำบากที่กลับกลายเป็นความสำเร็จ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา มองว่า ความซื่อตรง ความรับผิดชอบ ได้แก่ ความมีคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเพียรและทัศนคติที่ดี ตามพระราชปณิธานของในหลวง ที่ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศ

อนึ่ง ในวันเดียวกันเวลา 13.15 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร ครูอาจารย์ ครูผู้ช่วย นิสิตนักศึกษาฝึกสอน นักเรียน รร.เขมาภิรตาราม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศทางการทูต (Diplomatic Language)' ณ หอประชุม รร.เขมาภิรตาราม ถนนพิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี


*เอกสารทางวิชาการ
สนง.รมช.ศธ. / 8 พ.ย. 60

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  574 พบปะสนทนาที่ รร.สตรีวิทยา 2
  571 พบปะสนทนาที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ