.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 576/2560
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ


จังหวัดเชียงใหม่ - สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2558-2559 จำนวน 23,921 คน ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม

วันแรก: วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันแรก ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 4,951 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่สอง: วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สอง เขตภาคเหนือ (วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 3,287 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 1,904 คน รวมทั้งสิ้น 5,191 คน โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, รศ.ดร.สมเจตน์ ภูศรี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่สาม: วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สาม เขตภาคเหนือ (วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 3,957 คน โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่สี่: วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่สี่ เขตภาคเหนือ (วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2,383 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2,950 คน รวมทั้งสิ้น 5,333 คน โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.รศ.ดร.พินิติ รตนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ผศ.ดร.เรืองเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ดร.ผดุงชาติ สุวรรณวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ

วันที่ห้า: วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

ผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ห้า เขตภาคเหนือ (วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560) ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2,383 คน และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2,106 คน รวมทั้งสิ้น 4,489 คน โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, รศ.โสรีช์ โพธิแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, รศ.สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, รศ.ดร.สมเกียรติ สายธนู อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตลอดจนคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา และประชาชน ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ


กลุ่มประชาสัมพันธ์
สำนักงานรัฐมนตรี

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  554 พบปะสนทนาที่ มทร.พระนคร
  549 พบปะคณาจารย์และนักศึกษา มธ.
  545 ผลประชุม ก.พ.อ. 10/2560
  525 ประชุม คกก.พัฒนาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่ศักยภาพสูงจาก ตปท.
  509 ผลประชุม ก.พ.อ. 9/2560
  491 "ธีระเกียรติ" ลงพื้นที่ ครม.สัญจร ที่นครปฐมและพระนครศรีอยุธยา
  488 ศุภชัยฯ บรรยายความร่วมมือสานพลังประชารัฐ
  487 มหกรรมพลังนิสิตนักศึกษาขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  484 พบปะสนทนากับ นศ.เทคโนฯปทุมวัน
  482 พบปะสนทนากับ นศ.อุเทนถวาย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ