.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 571/2560
"
ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป" ที่ รร.ไชยฉิมพลีวิทยาคม


เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม และบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' ณ หอประชุมโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ


"ขอให้ลูกหลานช่วยกันสืบสานพระราชปณิธาน 'สถานศึกษาคุณธรรม' ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในสถานศึกษาทุกสังกัดทั่วประเทศ ซึ่งมีกรอบแนวคิดที่สำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

อีกทั้งขอให้น้อมนำศาสตร์พระราชาในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต ความเพียร ความรู้-รัก-สามัคคี และเข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา รวมทั้งพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ว่าด้วยความเป็นนักการศึกษาที่ดี การมีทัศนคติที่ดีต่อกัน มาเป็น 'เข็มทิศชีวิต' ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน และการดำรงชีวิต อันจะนำพาทั้งตนเอง โรงเรียน องค์กร และสังคมสู่ความเจริญและสามารถพัฒนาการศึกษาไปสู่ความเป็นเลิศได้

นอกจากนี้ ขอแนะนำให้ลูกหลานนำวิธีการพูดทางการทูต ที่มีความสุภาพ ไพเราะ อ่อนโยน "ไปปรับใช้ เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและประทับใจผู้ฟัง" เพราะลักษณะวิธีการพูดทางการทูตนั้น วิชาชีพอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้ สิ่งสำคัญอยู่ที่เราต้องคิดก่อนพูด ตลอดจนขอให้ร่วมกันใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสีใคร สิ่งใดที่ไม่ใช่เรื่องของเรา ก็ไม่จำเป็นต้องโพสต์แสดงความคิดเห็นหรือว่ากล่าวใคร"

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
6 พฤศจิกายน 2560


 

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  568 พบปะสนทนานักเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ