.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวที่ 568/2560
‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' รร.แก่นนครวิทยาลัย


จังหวัดขอนแก่น - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูแก่นนครวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 และประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom Meeting) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวฝากให้ลูกหลานนักเรียนนำหลักการ "รู้-รัก-สามัคคี" และ"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" ไปประกอบใช้ในการเรียนและดำรงชีวิต รวมทั้งแนะนำไม่ให้คัดลอกเนื้อหาทางวิชาการโดยไม่อ้างอิงถึงเจ้าของผลงาน เพราะถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติ และเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งการไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นยังเป็นจริยธรรมขั้นพื้นฐานของคนดีที่ควรถือปฏิบัติ

นอกจากนี้ ขอฝากให้ศิษย์ทุกคนรำลึกถึงพระคุณครู เนื่องจากครูทุกท่านเป็นผู้เสียสละตนเพื่อมาอบรมสั่งสอนศิษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กชั้นอนุบาลที่สอนยากมากเนื่องจากเด็กยังเล็ก อีกทั้งขอให้ช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทยที่มีความสุภาพอ่อนน้อม อ่อนโยนไม่ถือ Ego เพราะอีโก้ไม่โก้เลยในภาษาไทย ตลอดจนให้รู้จักพอเพียง พอประมาณ และมีเหตุผลในการดำรงชีวิต

สำหรับทักษะการพูดทางการทูตนั้น ขอฝากให้ลูกหลานนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเน้นการพูดที่ทำให้คนต้องการคุยกับเรา กล่าวคือ การพูดที่ทำให้ผู้คนสุขอกสุขใจ มีความสุภาพเรียบร้อย ระมัดระวังคำพูด เพราะก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดเสมอ แต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดจะเป็นนายเรา

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 5,000 คน อาทิ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ศิษย์เก่าโรงเรียนแก่นนคร รุ่น 8, ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารฝ่ายปกครอง, ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และนักเรียน


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
5 พฤศจิกายน 2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  567 พบปะสนทนานักเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ