.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 567/2560
เด็ก มศว ป.-ม. น้อมนำพระบรมราโชบาย ร.10 เพื่อสืบสานปณิธานพ่อหลวง พร้อมรักษาเอกลักษณ์ ความเป็นคนไทย-หมั่นอ่าน Extra reading เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ


เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘ศาสตร์พระราชาจะดำรงอยู่กับลูกหลานตลอดไป และโครงการการใช้ภาษาต่างประเทศ (Diplomatic Language, ภาษาทางการทูต)' ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวฝากให้ลูกหลานนักเรียนมุ่งมั่นปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ และเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นประถมศึกษาที่ต้องตั้งใจเรียนอย่างมาก เพราะสิ่งที่ได้รับการอบรมสั่งสอนจากชั้นประถมศึกษาจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการต่อยอดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ ขอให้ลูกหลานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ให้ปวงชนชาวไทยเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 อันจะนำพาความก้าวหน้าและความสงบสุขร่มเย็นมาสู่ชาติบ้านเมือง

อีกทั้งขอให้ลูกหลานนักเรียนร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติไทย คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นสุภาพชนให้มีความเหนียวแน่นสม่ำเสมอ ตลอดจนขอให้ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่งเน้นการมีคุณธรรมนำความรู้ เพราะหากมีคุณธรรมนำหน้าแล้ว สิ่งต่าง ๆ ก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ

รมช.ศธ. กล่าวด้วยว่า ขอความร่วมมือครูอาจารย์ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านหนังสือ ด้วยการจัดกิจกรรมการอ่านหนังสือนอกเวลา (Extra Reading) เพราะหนังสือเปรียบเสมือนคลังสมองหรือคลังความรู้ (Knowledge Bank) อีกทั้งขอให้ช่วยกันระมัดระวังการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน อย่าประมาท เพราะอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อ และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกวันนี้ก็มีจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี
4 พฤศจิกายน 2560


ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


ร.ร.สาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  564 ภารกิจที่ รร.สามพรานวิทยา จ.นครปฐม
  562 โรงเรียนวิถีพุทธ
  560 ภารกิจที่ รร.สามเสนวิทยาลัย
  536 เยี่ยมค่ายอบรมครูภาษาจีน ครั้งที่ 1
  526 The 8th Asia Education Leaders Forum
  522 เปิดงานสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ที่นครนายก
  521 รมช.ศธ.ลงพื้นที่สุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม
  519 โครงการค่ายองค์รวม ตามรอยพ่อ
  518 พบปะสนทนากับนักเรียนกลุ่ม รร.ในนครปฐม
  513 ลงนามพัฒนาครู Boot Camp เป็น 15 ศูนย์
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ