.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 266/2560
"ปนัดดา" พบปะสนทนากับครู-นักเรียนโรงเรียนหอวัง

เพื่อร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะสนทนากับคณาจารย์และลูกหลานนักเรียนโรงเรียนหอวัง เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ในช่วงเวลาหลังเคารพธงชาติ (เวลา 8.00-8.45 น.) ณ บริเวณสนามหน้าเสาธง โรงเรียนหอวัง เขตจตุจักร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่า ต้องการมาพบปะสนทนา และขอความร่วมมือร่วมใจกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหอวัง ในการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก เพื่อต้องการให้สถาบันการศึกษาทุกสังกัดตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชนเป็น "สถานศึกษาคุณธรรม"

ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำตัวชี้วัดหลัก 5 ด้านของการเป็นสถานศึกษาคุณธรรม ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขอให้โรงเรียนและผู้ปกครองต้องทำงานในเรื่องนี้ร่วมกัน ไม่ปล่อยปละละเลยให้การสร้างลูกหลานเป็นคนดีมีคุณธรรม กลายเป็นเรื่องของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเท่านั้น ซึ่งโรงเรียนหอวัง รวมทั้งโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะเป็นโรงเรียนต้นแบบในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) พบว่าขณะนี้สถานศึกษาต่าง ๆ ทุกสังกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ไปแล้ว 1 หมื่นกว่าโรงเรียน และจะครอบคลุม 30,711 โรงเรียน ภายในปลายปีนี้

ทั้งนี้ ได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม ต้องคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ทั้งในด้านปริมาณสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ และคุณภาพที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงบัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ