.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 265/2560
"สุรเชษฐ์" เห็นชอบ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา แห่งที่สองของภาคเหนือ


กระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบให้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนทั่วประเทศที่มีส่วนสูงและความสามารถทางกีฬา เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนฟรีชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ในประเภทกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมความพร้อมของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอให้เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมและรับฟังการรายงานการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เห็นว่ามีการเตรียมการที่ดีมาก ในการเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่ง สพฐ. จะคัดเลือกจากโรงเรียนที่มีคุณภาพและความพร้อมในการเปิดสอน อยู่ในจังหวัดที่ไม่มีโรงเรียนกีฬาเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน และมีสถาบันการพลศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ ด้วย เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี พร้อมทั้งมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นฐาน เพื่อพัฒนานักเรียนไปสู่เป้าหมายการแข่งขันในระดับสากลของประเทศ

จึงได้เห็นชอบให้ "โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์" เข้าร่วมโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" แห่งที่สองของภาคเหนือ ถัดจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย โดยมอบ สพฐ. และโรงเรียนร่วมเตรียมการความพร้อมในด้านต่าง ๆ ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมอยู่บ้างแล้วเพราะเป็นโรงเรียนแบบอยู่ประจำ เช่น ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมฟุตบอล 2 สนาม โรงยิม รถรับส่งนักเรียน สถานที่หอพัก ฯลฯ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ คาดว่าจะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนกีฬา ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ชั้นละ 40 คน รวมทั้งสิ้น 80 คน เน้นรูปร่างส่วนสูงและมีความสามารถทางกีฬา ใน 2 ประเภทกีฬา คือ ฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลหญิง โดยนักเรียนทั้ง 80 คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุน ที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ชุดฝึกซ้อม เครื่องแบบนักเรียน ฟรีจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งมีโควตาที่นั่งเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ อีกด้วย

นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่ชาวเพชรบูรณ์มีความสุขอย่างมากที่ รมช.ศึกษาธิการ ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนกีฬาของรัฐบาล ได้เห็นชอบให้โรงเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นโรงเรียนห้องเรียนกีฬา เชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการศึกษาและการกีฬาภายในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก ยืนยันว่าจะร่วมกันมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ต่อการพัฒนานักเรียนที่จะเข้าเรียนในห้องเรียนกีฬาอย่างมีคุณภาพ โดยไม่มีเส้นสายในการสอบคัดเลือกเข้าเรียน ตามที่ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำไว้

นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.40 กล่าวยืนยันด้วยว่า ชาวมัธยมศึกษาในจังหวัดเพชรบูรณ์และใกล้เคียง พร้อมจะสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า หลังจากนี้ สพฐ.จะมีการลงนามความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และให้โรงเรียนจัดเตรียมความพร้อมที่มีอยู่แล้วให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงหอพัก จัดทำแผนปรับปรุงสนาม ระบบไฟฟ้าสนาม ฯลฯ พร้อมทั้งจะประกาศให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง เพื่อให้นักเรียนที่สนใจจากทั่วประเทศสมัครเข้าเรียนได้ ทั้งระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดย สพฐ.จะดำเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโรงเรียนทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬาในปีแรกทั้ง 4 โรงเรียน และอีก 4 โรงเรียนที่จะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ ย้ำว่า สพฐ. จะดำเนินการโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ และเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาจัดสรรงบอุดหนุนรายหัวต่อเนื่อง เพื่อให้โครงการห้องเรียนกีฬาเป็นงบดำเนินการปกติ แม้จะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วก็ตาม

สำหรับการนำเสนอความพร้อมของโรงเรียนครั้งนี้ มีผู้บริหารจากจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมจำนวนมาก  อาทิ นายไกรสร กองฉลาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายชนก มากพันธุ์ นายอำเภอหล่มสัก,  นายธวัช กงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพม.เขต 40, นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, นายวีระเดช เชื้อนาม สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ฯลฯ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
26/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
  239 EdTeX 2017
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  213 มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ