.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 262/2560
จุฬาลงกรณ์ฯ -ปขมท.จัดประชุมวิชาการ "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย"


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 ภายใต้หัวข้อ "Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย" ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาเข้าใจบทบาทกับเป้าหมายมหาวิทยาลัย 4.0 และกำหนดทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 รวมทั้งเป็นเวทีเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท. ประจําปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเอเชีย  หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2560 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.ประจำปี 2559

ม.ล.ปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งว่า ความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ยังคงสถิตเสถียรอยู่ในดวงจิต และคงอยู่ในใจเราทุกคน แม้จะเป็นช่วงเวลาอีก 50 หรือ 100 ปีข้างหน้าก็ตาม ก็ยังเชื่อว่าในช่วงเวลานั้นยังมีผู้คนพูดถึงพระองค์ ดั่งเช่นในเวลานี้ที่เราคนไทยยังกล่าวถึงในหลวงรัชกาลที่ 5 และในหลวงรัชกาลที่ 6 ซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชดำริและพระราชกระแสรับสั่งมากมายในด้านการศึกษา รวมทั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าภาพที่จัดการประชุมในปีนี้อีกด้วย ดังนั้น หากเรายึดมั่นในคำสอนตามศาสตร์พระราชา ก็เชื่อมั่นว่าเราจะตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เป็นเยาวชน คนดีของประเทศชาติสืบไป

นอกจากนี้ ฝากให้พ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูก ๆ และช่วยกันเตรียมความพร้อมและความดีให้เกิดขึ้นในตัวลูกหลานของตน เพื่อที่จะเติบโตเป็นคนที่ดีของสังคม อย่าปล่อยปละละเลยให้เป็นเรื่องของครูหรือโรงเรียนที่จะอบรมสั่งสอนแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น

อีกเรื่องที่ฝากไว้คือ การใช้ Social Media ขอให้เราช่วยกลั่นกรองความคิดในเรื่องสร้างสรรค์ที่กลั่นออกมาจากในใจเรา ก่อนที่จะโพสต์หรือแชร์อะไรออกมา

ดังนั้น สิ่งสำคัญที่อยากให้โรงเรียนให้ความสำคัญคือ "ชั่วโมงโฮมรูม" ในตอนเช้า ๆ ซึ่งครูจะใช้เวลาเพียง 15-20 นาทีต่อวันเท่านั้นในการพบปะพูดคุยแนะนำกับเด็กนักเรียน เพราะระยะหลังทราบว่ากิจกรรมโฮมรูมต่างลดน้อยหรือเลือนหายไปในหลาย ๆ โรงเรียน ซึ่งกิจกรรมโฮมรูมจะช่วยแนะนำเด็กในเรื่องต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เด็กฝึกฝนการ "ย่อความ" ประจำวันส่งครู เพราะการย่อความบ่อย ๆ จะทำให้เด็กได้ฝึกฝนเรียนรู้หลายด้าน ทั้งการใช้ภาษา การเขียน ตัวสะกด ประเด็นเนื้อหาสาระ อันเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างมากต่อการเรียนของเด็กต่อไปในอนาคต


ม.ล.ปนัดดา กล่าวด้วยว่า การที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ปขมท. ร่วมจัดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก เพราะนอกจากเนื้อหาและกิจกรรมในการประชุมจะส่งเสริมให้สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็น "สถานศึกษาคุณธรรม" แล้ว ยังมีเรื่องของวิทยาการสมัยใหม่เกี่ยวกับการเป็น "มหาวิทยาลัย 4.0" ที่จะทำให้เด็กที่จบออกไปมีคุณภาพและคุณธรรม เพราะหากเด็กที่จบออกไปเก่งและดีจริง เพราะตามข้อเท็จจริงที่ทราบมา แม้จะยังเรียนไม่จบก็จะถูกบริษัทหรือองค์กรต่าง ๆ แย่งจองตัวกันไว้ก่อนแล้ว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
25/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
  081 ให้นโยบาย ทปอ.
  077 ปนัดดา บรรยาย มบน. ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ