.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 244/2560
ผล
การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวภายหลังการประชุมว่า การร่วมกันบริหารและพัฒนากิจการลูกเสือ ถือเป็นสิ่งที่เราทุกคนช่วยกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ได้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และถือเป็นการทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย โดยขอให้คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหาร และทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการลูกเสือ ยึดมั่นในความรู้รักสามัคคี ความไม่ประมาท ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย เพราะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน องค์กร และบ้านเมืองของเรา

และขอให้หน่วยงานและสถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกในเนื้อหาหรือรายละเอียดของกิจการลูกเสือ พร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่รับผิดชอบโครงการในพระราชดำริและโครงการหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาคมโลกได้รับทราบ

ในส่วนของการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ ประจำปี 2560 ซึ่งได้มีการหารือในการประชุมครั้งนี้ด้วยนั้น ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานเหรียญฯ อย่างเข้มงวดและเป็นธรรม โดยการกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ครอบคลุมชัดเจน เพื่อให้ได้ผู้ที่มีเหมาะสมและคุณสมบัติครบถ้วน

ที่ประชุมยังได้รับทราบสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ สนามศุภชลาศัย โดยจะมีกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเช้า และมีพิธีถวายคำปฏิญาณพร้อมทั้งสวนสนามในช่วงบ่าย

นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป.321/2560 เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามแต่งตั้งให้ นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป แทนนายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสภาการศึกษา


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
17/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  217 กศน.จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
  203 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 3 ราย
  197 ผลประชุม ก.ค.ศ. 8/2560
  193 ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่โรงเรียนพระดาบส
  161 ผลประชุม ก.ค.ศ. 6/2560
  159 ก.ค.ศ.มีมติการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย สพฐ.
  157 มอบประกาศนียบัตร ปวช.และปวส. กรุงเทพการบัญชีฯ
  148 ความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 2
  147 ผลประชุม ก.ค.ศ. 4/2560
  142 ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ