.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 239/2560
EdTeX 2017


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTeX 2017 (Thailand’s Education Technology Expo) พร้อมกล่าวปาฐกถา จัดโดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 100 คน

นายสืบพงษ์ สมิตทันต์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด กล่าวขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร ตลอดจนภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดงาน EdTeX 2017 ซึ่งเป็นงานที่รวบรวมเทคโนโลยีทางการศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศมาจัดแสดง เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศ และเป็นเวทีสำหรับจัดแสดงนวัตกรรมทางการศึกษาสมัยใหม่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาหรือการวิจัย โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 2 โซน ได้แก่

     1) โซนแสดงสินค้าและนวัตกรรมทางการศึกษา ประกอบด้วย Smart Classroom ซึ่งจัดแสดงเทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ Augmented Reality (AR), อุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการจัดจำหน่ายสินค้าในด้านการเรียนการสอน เครื่องเขียน อุปกรณ์ในชั้นเรียน e-Learning จัดแสดงเทคโนโลยีเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา, การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และอุปกรณ์พิเศษสำหรับใช้ในการฟังและการมองเห็น และ Smart System จะจัดแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องระบบต่าง ๆ อาทิ ระบบการประเมินผล การวิเคราะห์การเรียนการสอน การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน และระบบคลาวด์ เป็นต้น
    
2) โซนประชุมสัมมนาในหัวข้อ “การพัฒนาการศึกษาด้วยนวัตกรรม” โดยมีผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีทางการศึกษาระดับโลก เช่น Microsoft, Google, Mc Graw-Hill Education รวมถึงวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมบรรยาย

EdTeX 2017 เป็นเวทีสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เปิดโลกทัศน์และนำความรู้จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปปรับใช้ในการเรียนการสอน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนของไทยสู่เป้าหมาย Thailand 4.0

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า EdTeX 2017 ถือเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่สำคัญในการจัดงานลักษณะนี้ในประเทศไทย เนื่องจากเคยเข้าร่วมงานแสดงเทคโนโลยีทางการศึกษาในหลายประเทศ โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษ ที่มีการจัดงาน British Educational Training and Technology Show หรือ BETT Show ซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี และถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดของโลก ก่อนการจัดงานดังกล่าวจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรี ที่เรียกว่า “Education World Forum” โดยมีรัฐมนตรีที่มาจากหลายประเทศเข้าร่วมงานมากถึง 70 ประเทศ และมีวิทยากรระดับโลกมาบรรยายในระหว่างการประชุมสัมมนา

นอกจากนี้ อินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีธุรกิจเกิดใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มากที่สุดในโลก และมีจัดงานแสดงเทคโนโลยีทางการศึกษาและการประชุมสัมมนาคล้ายกับ BETT Show มาแล้ว 2 ครั้ง ในปีนี้มีกำหนดจัดที่เมืองมุมไบในช่วงเดือนกันยายน โดยเชิญรัฐมนตรีจากประเทศในภูมิภาคกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมงาน รวมถึงประเทศไทย จึงมีความยินดีและดีใจที่มีผู้ที่มองเห็นความสำคัญและริเริ่มการจัดงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในวันนี้

ปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกิดใหม่ (Startup) จำนวนมาก โดยเฉพาะธุรกิจซอฟท์แวร์ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีคุณภาพไม่แพ้ประเทศตะวันตก อีกทั้งมีผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะพัฒนาซอฟท์แวร์ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำมาจัดแสดง เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนใจสามารถนำไปใช้ได้ แต่จะต้องมีเจ้าภาพจัดงาน อาจใช้ชื่อ EdTeX หรือเปลี่ยนชื่อก็ได้ และเชิญชวนผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของไทยและจากประเทศเพื่อนบ้านที่ต้องการสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง โดยไม่หวังมูลค่าเชิงพาณิชย์ (Commercial value)

นอกจากนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้กล่าวถึงผลการทดสอบ PISA ซึ่งเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ดีที่สุดในแง่ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ซึ่ง OECD ได้วิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้ของกลุ่มนักเรียนด้อยโอกาส มีฐานะยากจน ผู้ปกครองไม่สนับสนุนด้านการศึกษา และตัวบ่งชี้ปัจจัยความยืดหยุ่น ปรากฏว่านักเรียนเวียดนามที่อยู่ในกลุ่มสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมต่ำสุด แต่กลับมีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มบนสุด 25 อันดับแรก (Top 25) เนื่องจากนักเรียนเวียดนามมีความอยากเรียนหนังสือตลอดเวลา ไม่กลัวความลำบาก มองว่าความลำบากไม่ใช่อุปสรรค ดังนั้น ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนไทยขยัน อยากเรียนหนังสือตลอดเวลา และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

นพ.ธีระเกียรติ ยังได้กล่าวถึงการหารือกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยในโอกาสเยือนกระทรวงศึกษาธิการเมื่อเร็ว ๆ นี้ ด้วยว่า ได้ชื่นชมนักเรียนเกาหลีใต้ที่มีผลการทดสอบ PISA อยู่ในอันดับที่ 7 ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาของเกาหลีใต้ คือ “ปลุกมังกรออกมาจากตัว” ซึ่งคล้ายคลึงกับปรัชญาการศึกษาของจีน

นอกจากนี้ ชาวตะวันตกได้อธิบายความหมายของคำว่า “Education” ที่มาจากภาษาละติน “e-ducare” โดย “e” คือ “out” (ออก) และ “ducare” คือ “to lead” (นำ) ดังนั้น e-ducare มีความหมายว่า “นำออกมา” หรืออีกนัยหนึ่งคือ นำสิ่งที่ดีออกมา ดึงศักยภาพออกมา และการจัดงานในวันนี้ จะแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีจะช่วยดึงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาไทยออกมาได้อย่างไร


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
12/5/2560
Cr: KP

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  237 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่ไม่มีวุฒิทางครู
  233 แถลงข่าวเปิดห้องเรียนดนตรีใน 3 จชต.
  227 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคกลาง ตะวันออก และกรุงเทพฯ
  224 บรรยายศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่กาญจนบุรี
  216 การประชุมรายงานความสำเร็จ รร.คุณธรรม ภาคเหนือ
  215 ทีม Sport Program เข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
  213 มอบโล่เชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.
  205 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  201 ตรวจเยี่ยมสนามสอบครูผู้ช่วย
  200 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 3
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ