.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 230/2560
ศธ.จัดกิจกรรมช่วงปิดภาคเรียน สำหรับนักเรียนสานฝันฯ


6 พฤษภาคม 2560 - พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียนสานฝันฯ ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างหลากหลาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนสานฝันฯ คือ "เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดห้องเรียนตามหลักสูตรโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 จำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.ยะลา โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ จ.นราธิวาส และปีการศึกษา 2559 ได้ขยายผลเพิ่มอีก 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จ.นราธิวาส โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จ.ปัตตานี โรงเรียนละงูพิทยาคม จ.สตูล โรงเรียนนาทวีวิทยาคม จ.สงขลา จนกระทั่งปีการศึกษา 2560 ได้เปิดเพิ่มอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จ.ยะลา และโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ จ.ปัตตานี ส่งผลให้ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการสานฝันฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 8 แห่ง จำนวนนักเรียนที่เข้าเรียนตามโครงการ 947 คน

ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ได้ทำกิจกรรมอย่างหลากหลายและสร้างสรรค์ในช่วงปิดภาคเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่ดี จึงได้มอบให้ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานักเรียนได้ครบทุกด้านในห้วงเวลาปิดภาคเรียน เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 ดังนี้

  • กิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะกีฬา (ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล และตะกร้อ) ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 เพื่อรับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะกีฬาของตนเองจากโค้ชทีมชาติไทย ณ กรุงเทพมหานคร และโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย รวมทั้งการส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลของนักเรียนสานฝันฯ เข้าร่วมทีมจากนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาในนามทีม Sport Program เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ "ซีเล็ค" วีเมน ยู-18 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่สนามยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างวันที่ 28 เมษายน-7 พฤษภาคม 2560

  • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพลพัฒนาที่ 4 ค่ายรัตนพล อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา จำนวน 4 รุ่น ตลอดเดือนเมษายน 2560 เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับความรู้ ตระหนัก และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา ไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและโรงเรียน

  • กิจกรรมสอนเสริมเติมความรู้ด้านวิชาการ ม.6 ระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนรุ่นแรก ปีการศึกษา 2560 ที่จะเข้าศึกษาในชั้น ม.6 จำนวน 93 คน ได้เสริมความรู้วิชาการเพื่อเตรียมการต่อยอดสู่การศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรืออาชีวศึกษา โดยมีคณาจารย์จากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในกรุงเทพฯ ร่วมจัดกิจกรรม เช่น สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

  • กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ศึกษาพหุวัฒนธรรมพัฒนาทักษะชีวิต ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2560 อันเป็นการเปิดมุมมองของนักเรียนให้มีวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบอย่างต่อไป ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี นครปฐม กรุงเทพฯ และปริมณฑล เช่น กิจกรรมร่วมถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ศึกษาเรียนรู้โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริฯ เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ที่ ททบ.5 กิจกรรมวันเปิดโลกอาชีวศึกษา ชมการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก 2017 ระหว่างทีมแบงค็อกยูไนเต็ด กับ SCG เมืองทองยูไนเต็ด และการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต เป็นต้น

  • กิจกรรมสานฝันสานสัมพันธ์สามชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันฟุตบอลร่วมกันทั้ง 8 โรงเรียน ยังมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ และสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี จากนั้นได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ คือ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะผู้อำนวยการ ศปบ.จชต. เป็นต้น ซึ่งในงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้มีการแสดงของนักเรียนสานฝันฯ รวมทั้งการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคลและหน่วยงานทุกระดับที่ให้การสนับสนุนนักเรียนโครงการสานฝันฯ ได้รับโอกาสในการเดินทางมาเปิดโลกทัศน์ช่วงปิดภาคเรียน โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในการเอื้อเฟื้อสถานที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เป็นสถานที่จัดงานอีกด้วยภาพถ่ายจาก ETVMac

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวย้ำด้วยว่า กิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวที่กระทรวงศึกษาธิการจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อต้องการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสานฝันฯ ทุกคน มีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติ สังคม ชุมชน และผู้ปกครองต้องการที่จะให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นไปตามความมุ่งหวังที่จะให้นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทั้ง 947 คน 8 โรงเรียน มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ "เรียนดี กีฬาเด่น เปี่ยมคุณธรรม จริยธรรม เน้นระเบียบวินัย มีความสามัคคี รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/่ายภาพ
6/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  202 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.ปัตตานี 20 ปี
  198 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง รุ่น3 ที่สงขลา
  194 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะที่ปัตตานี
  182 ปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  181 ตรวจเยี่ยม นร.สานฝันฯอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ที่สงขลา
  178 เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  164 ปบ.จชต.แถลงผลงาน 6 เดือน และแผนยุทธศาสตร์ฯ 20 ปี
  141 แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ