.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 226/2560
"
ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ" ตรวจเยี่ยมการออกแบบตกแต่ง
ห้องโถงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด
อาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ


วันนี้ (ศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560) เวลา 9.00 น. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมความคืบหน้างานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ โดยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  นางสาวผุสดี เขตสมุทร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สป. ร่วมตรวจเยี่ยม

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ ใช้งบประมาณในการบูรณะซ่อมแซมครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 290 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ, สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบริษัทเอกชนต่าง ๆ โดยกรมศิลปากรและกระทรวงวัฒนธรรมร่วมดำเนินการบูรณะซ่อมแซมในครั้งนี้ ซึ่งได้มีพิธีบวงสรวงงานบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารราชวัลลภ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559

ทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการเตรียมการก่อสร้างและออกแบบตกแต่งภายในอาคาร ในส่วนของห้องโถงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุดของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเฟสที่ 2 โดยจะตกแต่งด้วยความงดงาม และภายหลังจากที่ได้บูรณะปรับปรุงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ชั้นล่างของอาคารราชวัลลภ จะเป็นที่ทำการของห้องโถงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และห้องสมุด ห้องทำงานของปลัดกระทรวง รองปลัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวง ที่ปรึกษาปลัดกระทรวง ห้องรับรองจันทรเกษม และห้องประชุมจันทรเกษม โดยจะเพิ่มลิฟต์บริเวณโถงกลางไปยังชั้น 2 ซึ่งจะเป็นที่ทำการของสำนักงานรัฐมนตรี (สร.) รวมทั้งห้องทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทีมงาน ซึ่งจะย้ายมาอยู่บริเวณโถงกลาง ส่วนห้องทำงานของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทีมงาน จะย้ายไปอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสองฝั่งของอาคารราชวัลลภแทน

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นวันเดียวกัน เวลา 16.00 น. ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันตรวจเยี่ยมและเตรียมการบูรณะ ซ่อมแซม และปรับปรุงพระพุทธรูปประจำกระทรวง เพื่อให้เสร็จได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พร้อมกันในเดือนกันยายน 2560


ความคืบหน้า
โครงการบูรณะซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม) กระทรวงศึกษาธิการ
บริเวณชั้นล่าง ในส่วนของห้องโถงนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด


บริเวณชั้น 2 ห้องโถงกลาง ตกแต่งตราราชวัลลภเสร็จ และติดตั้งทาสีเรียบร้อยแล้ว


บริเวณชั้น 2 ห้องทำงานของสำนักงานรัฐมนตรี (สร.)


ตรวจสอบความเรียบร้อยการติดตั้งลิฟต์ ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ สาย LAN โทรศัพท์ ซึ่งจะซ่อนไว้ใต้ฝ้าเพดาน


แผนผังอาคารราชวัลลภ ชั้นล่างและชั้น 2


ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะฯ รวมทั้งพระพุทธรูปประจำกระทรวง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย.นี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ

5/5/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวเกี่ยวกับการบูรณะอาคารราชวัลลภ

   
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  313 ศธ.เตรียมบูรณะซ่อมแซมอาคารราชวัลลภ (วังจันทรเกษม)
  262 การปรับโครงสร้างและการบูรณะอนุรักษ์วังจันทรเกษม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ