.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 157/2560
รมช.ศธ.เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร ปวช.และ ปวส.


เมื่อเช้าวันนี้ (26 มี.ค. 60) เวลา 10.00 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ประจำปี 2559 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ รุ่นที่ 45 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 34 จำนวนรวม 270 คน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม เดอะเบอร์เครีย์ ประตูน้ำ

โดยได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทว่า ขอให้ลูกหลานเยาวชนผู้สำเร็จการศึกษาทุกคนมุ่งมั่นจรรโลงความเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้รำลึกถึงพระคุณของบิดามารดา ครูอาจารย์ผู้ล้วนมีบุญคุณใหญ่หลวงแก่เราทุกคน นอกจากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังได้กล่าวต่อผู้สำเร็จการศึกษาและคณาจารย์ถึงโครงการโรงเรียนคุณธรรม อันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ที่ตนขอฝากกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอาจารย์ ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านด้วยความจริงใจ

ม.ล.ปนัดดา กล่าวถึงคำอรรถาธิบายของ ม.จ.พูนพิศมัย ดิศกุล อดีตประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในความหมายของคำว่า “ครู” ว่า ผู้สั่งสอนอบรมศิษย์ ผู้ถ่ายทอดความรู้ทั้งทางวิชาการและหลักคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ศิษย์ โดยมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลี สันสกฤต ว่า “คุรุ” ซึ่งหมายถึง “หนัก” ในภาระหน้าที่รับผิดชอบเพื่อแผ่นดิน คือ ครูสร้างเด็ก เพื่อให้เด็กไปสร้างชาติ ไม่ว่าจะเป็นวิชาการใด สาขาใด ระดับใด ล้วนมีความหมายต่อการพัฒนาประเทศด้วยกันทั้งสิ้น

โครงการ "โรงเรียนคุณธรรม" เป็นโครงการสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงถือเป็นเรื่องที่สถานศึกษาทุกแห่งทั้งในสังกัดภาครัฐและเอกชน ต่างยึดถือปฏิบัติกันมาเป็นเอกลักษณ์สำคัญของภาระหน้าที่ในความเป็นครูอาจารย์โดยตลอดระยะเวลาอันยาวนานมาก กล่าวคือ 1. ครู คือ ผู้ให้แก่ศิษย์ด้วยความรักและความเมตตากรุณาปรานี ที่ผู้เป็นศิษย์จักพึงรำลึกอยู่เสมอ 2. ครู คือ ผู้เติมเต็มความรอบรู้ทางวิทยาการแตกฉานแก่ศิษย์ทุกคน 3. ครู คือ ผู้เป็นแบบอย่างหรือต้นแบบทางคุณธรรมจริยธรรมแก่ศิษย์ ที่ลูกหลานเยาวชนนิยมกล่าวกันว่า ครูคือผู้เป็นไอดอลแก่ศิษย์

"ความสำเร็จในทุกขั้นตอนของชีวิตย่อมมีที่มาที่ไป มีเหตุและผลอธิบายสำหรับคนทุกคน สำคัญยิ่ง คือ การมุ่งมั่นรักษาความดีตามคำปฏิญาณตนที่ให้ไว้ ความซื่อตรง ความพอเพียง และความรู้ที่บุพการีและครูอาจารย์อบรมสั่งสอนแก่เรามา ถือเป็นสิ่งที่ท่านผู้สำเร็จการศึกษาพึงจารึกจดจำและมีความภาคภูมิใจตลอดไป" ม.ล.ปนัดดา กล่าวในที่สุด


*เอกสารข่าว สนง.รมช.ศธ.
26 มี.ค. 60 / 10.45 น

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  148 ความร่วมมือส่งเสริมเศรษฐกิจผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่น ปีที่ 2
  147 ผลประชุม ก.ค.ศ. 4/2560
  142 ผลประชุม ก.ค.ศ. 3/2560
  110 วันสถาปนา กศน.ครบรอบปีที่ 9
  107 ผลประชุม กช. 1/2560
  082 ผลประชุม ก.ค.ศ.2/2560
  052 การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 1/2560
  047 ประชุม คกก.ส่งเสริมฯ การศึกษานอกระบบฯ 1/2560
  046 ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิทยฐานะใหม่
  045 ประชุม คกก.ติดตามตรวจสอบและประเมินผลจัดการศึกษา ศธ.1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ