.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 141/2560
ศธ.-สตูล แถลงข่าวงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12


กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับจังหวัดสตูล จัดการแถลงข่าวเตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล ถือเป็นครั้งยิ่งใหญ่สุดที่เคยจัดกันมา โดยมีลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้าร่วมชุมนุมกับลูกเสือไทยกว่า 5,000 คน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการไทยและมาเลเซีย เข้าร่วมพิธีเปิด

เมื่อบ่ายวันนี้ (จันทร์ 20 มีนาคม 2560) ณ หอประชุมเปรม 100 ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา,  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่12 จ.สตูล โดยมีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และ พล.ต.เจตน์พัธน์ ศรีวงศ์ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสตูล ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยมีครู ผู้บังคับการค่าย และลูกเสือเนตรนารีในพื้นที่ เข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้

พิธีแถลงข่าว เริ่มต้นด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และคณะผู้บริหารลูกเสือในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ถวายบังคมพระราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 "พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย" ณ บริเวณด้านหน้าโรงเรียน จากนั้นเป็นการแสดงละครของเหล่าลูกเสือโรงเรียนมหาวชิราวุธ 42 คน ในเรื่อง "หัวใจนักรบ"

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) และหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ได้เตรียมจัดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ พร้อมเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ รวมทั้งเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมีศักยภาพของลูกเสือในพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ร่วมกันบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งยังเป็นการพัฒนากิจกรรมและบุคลากรทางการลูกเสือและเนตรนารีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันจะส่งผลถึงการสร้างสังคมไทยให้มีความรู้รักสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยคาดหวังให้กิจการลูกเสือจะนำไปสู่การเชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ ในกลุ่มอาเซียน และนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในระดับประเทศต่อไป

โดยในพิธีเปิดวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ได้รับเกียรติจาก นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากมาเลเซียเข้าร่วมพิธีเปิดอีกด้วย คาดว่างานชุมนุมครั้งนี้จะมีลูกเสือเข้าร่วมประมาณ 5,000 คน ได้แก่ ลูกเสือจากหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลูกเสือจากภูมิภาคต่าง ๆ ของไทย และลูกเสือจากประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เฉพาะพิธีเปิดคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมงานชุมนุมกว่า 1 หมื่นคน ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นการชุมนุมลูกเสือระดับนานาชาติ ที่มีการสานสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหลายประเทศในอาเซียนอีกด้วย

ทั้งนี้ ในวันจักรี "6 เมษายน 2560" จะมีพิธีเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ของเหล่าบรรดาลูกเสือที่เข้าร่วมชุมนุมในครั้งนี้อีกด้วย

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร กล่าวว่า กิจกรรมการเข้าค่ายงานชุมนุมครั้งนี้ จะแบ่งฐานกิจกรรมของการชุมนุมลูกเสือเป็น 9 กิจกรรม คือ กิจกรรมศาสตร์พระราชา กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมศาสนสัมพันธ์ กิจกรรมทางน้ำ กิจกรรมวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมทักษะชีวิต กิจกรรมเทิดไท้พระบรมราชจักรีวงศ์ และกิจกรรมประตูสู่อาเซียน


ทั้งนี้ ศปบ.จชต. และจังหวัดสตูล ได้เตรียมความพร้อมแล้วในทุกด้าน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมชุมนุมมีความสะดวกปลอดภัยทุก ๆ ด้าน ในระหว่างการเข้าค่ายชุมนุมครั้งนี้


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
20/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  119 ประชุมขับเคลื่อนการเรียนรู้สู่สถาบันศึกษาปอเนาะ จชต.
  100 ประชุมเตรียมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สตูล
  072 ตรวจเยี่ยมโครงการสานฝันการกีฬาฯ ที่ปัตตานี
  509 ประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัย จชต.ที่สงขลา
  508 ตรวจเยี่ยม รร.สานฝันฯ ที่ยะลา
  502 ประชุมบูรณาการการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะใน จชต. ที่ปัตตานี
  500 มอบทุนการศึกษาต่อเนื่องรายปี จชต. ที่ปัตตานี
  478 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ กศ.จชต. 6/2559
  472 พิธีพระราชทานรางวัลแก่ รร.เอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ปี 2558
  464 ประชุมแผนปฏิบัติการพัฒนาการศึกษา จชต.ปีงบประมาณ 2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ