.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 124/2560
รมว.ศธ.บรรยาย "การจัดการเรียนรวม
"


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการจัดการเรียนรวม" แก่ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา, บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ, บุคลากรโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ตลอดจนผู้แสดงผลงานนิทรรศการกว่า 400 คน ในการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย  "การบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ" ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ โดยมีนายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวตอนหนึ่งว่า ที่ผ่านมาศึกษานิเทศก์มักถูกละเลยไม่ได้รับการดูแล และถูกใช้ให้ทำงานโครงการต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ทั้งการอ่านออกเขียนได้ การศึกษาพิเศษ การยกระดับภาษาอังกฤษ โรงเรียนคุณธรรม ลูกเสือ เป็นต้น เรียกได้ว่า "ศึกษานิเทศก์เป็นยาสามัญประจำบ้าน" ทั้งที่ในอดีตศึกษานิเทศก์มีความสำคัญมาก และมีเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ในแต่ละสาขาที่ชัดเจน เพราะมีการกำหนด Job Description ดังนั้น เพื่อให้ศึกษานิเทศก์ยุคนี้มีงานประจำทำ และไม่ต้องรองรับงานอื่น ๆ เช่นที่ผ่านมา ก็ควรที่จะกำหนดละเอียดงานที่ต้องทำอย่างชัดเจน

ในด้านการจัดการเรียนรวมนั้น ส่วนตัวไม่ได้คาดหวังให้ศึกษานิเทศก์จำแนกหรือเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการวินิจฉัยหรือคัดกรองเด็กพิเศษได้ แต่ขอให้ตรวจติดตามการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education: IE) ในโรงเรียนต่าง ๆ ใน 2 ประเด็นหลัก คือ

     1) จำนวนเด็กพิเศษในแต่ละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนทั่วไปมีอัตราของเด็กพิเศษอยู่ระหว่าง 5 - 10%
     2) แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล หรือ Individualized Education Plan (IEP) ขอให้มีการสุ่มตรวจว่าโรงเรียนได้วางแผนจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษแต่ละคนหรือไม่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของครูใหญ่ที่จะต้องจัดการเรียนรวมเมื่อพบว่ามีเด็กพิเศษในโรงเรียน ซึ่งอาจจะมีหลากหลายรูปแบบ ไม่ได้มีรูปแบบเดียว แต่ขออย่าได้ละเลยเด็กเหล่านี้

หากมีข้อมูลดังกล่าว จะทำให้ได้รู้ถึงสถานการณ์ของแต่ละโรงเรียน นำไปสู่การวิเคราะห์และเตรียมวางแผนการจัดการศึกษาของหน่วยงานด้านการศึกษาพิเศษต่อไป เช่น บริบทของโรงเรียนที่มีเด็กพิเศษจำนวนมาก การคัดกรองของครู การวางแผนจัดการศึกษาเรียนรวมรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในฐานะที่เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ไม่เห็นด้วยกับการที่คนส่วนใหญ่มองเรื่องของความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ LD (Learning Disabilities) ว่าเป็นปัญหาทางการแพทย์ ถือเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมาก ที่ผลักปัญหาด้านการเรียนรู้ให้เป็นปัญหาด้านสมอง ซึ่งจะเป็นข้ออ้างที่จะทำให้เด็กคนนั้นไม่ได้รับการดูแลและพัฒนา เพราะคิดว่าสอนอย่างไรก็คงไม่ได้ ในใจของคนก็จะเกิดการแบ่งแยก และที่สำคัญคือการจัดการเรียนรวมและความรับผิดชอบก็จะหายไปทันที ในทางกลับกัน ต่อให้มีโรค LD จริง ก็คงจะรักษาไม่หายขาดเช่นเดียวกับคนที่อ่านหนังสือไม่ออก ที่เกิดจากสาเหตุพ่อแม่ทอดทิ้งและขาดโอกาส หากได้รับการสอนให้อ่านมากขึ้น ก็จะอ่านออกในระยะหนึ่ง แต่หากสอนไม่สม่ำเสมอหรือทอดทิ้งไม่ดูแล เขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
11/3/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  122 พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ พสกนิกรชาวพะเยา
  111 แนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม
  106 การอบรมตามหลักสูตร PLC
  103 การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและแนวทางดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม ภาคอีสาน ที่อุดรธานี
  101 รัฐมนตรีมอบนโยบาย ผอ.สพท.ทั่วประเทศ
  098 พบปะและบรรยายโรงเรียนคุณธรรม รร.วัดราชบพิธ และเยาวชนอาเซียน
  096 ประชุมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่ชายแดน ที่เชียงใหม่
  095 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่พิษณุโลก
  094 เปิด Boot Camp ที่พิษณุโลก
  091 ครอบครัวพอเพียงและ รร.คุณธรรม ที่สตรีวัดระฆัง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ