.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 335/2560
โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ BRAND’S Tutor Summer Camp


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 (BRAND’S Tutor Summer Camp) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายบริหารกิจการภายใน ประธานคณะกรรมการโครงการ แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์, นายตุลย์ วงศ์ศุรสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป และผู้บริหารบริษทแบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และองค์กรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวในพิธีเปิดว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบมาตรฐานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และหน่วยงานภาคเอกชน ได้ตระหนักและได้เห็นความถึงสำคัญของการศึกษาภาษาอังกฤษ และริเริ่มจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษ (BRAND’S Summer Tutor Camp) ภายใต้โครงการแบรนด์ซัมเมอร์แคมป์ 2018 เป็นครั้งแรก

โดยหัวใจสำคัญของการสร้างบัณฑิต ประการหนึ่ง อยู่ที่ “ผู้เรียน” นอกจากจะได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่มีความเชื่อมโยง และส่งต่อกันระหว่างโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษา ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาไปในยุคดิจิตอล และมีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ แม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาก็ตาม แต่ก็พบว่านักเรียนไทยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน ไปประยุกต์ใช้เพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว โดยครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้โดยตรง จะต้องเพิ่มเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสนใจ และเข้าใจในบทเรียนได้อย่างง่าย รวดเร็ว และมีความสุข

จึงมั่นใจว่า โครงการพัฒนาศักยภาพครูสอนภาษาอังกฤษด้วยความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และ 6 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, มูลนิธิเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย, หน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์, สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์, Thai-TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) และบัณฑิตแนะแนว จะนำพาให้เกิดกระบวนการพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ ผู้เรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น มีครูสอนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพและคุณภาพ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นแบบอย่างที่ดีสืบไป


ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
29/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
  314 เลขาฯกพฐ.ชี้แจงกรณีผู้ปกครองแฉ ผอ.รร.ดังเรียกเงิน 4 แสนเข้า ม.1
  313 พบปะนักเรียนชิโนรสวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ