.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 329/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 27 มิถุนายน 2560


ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 24/2560 เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้หารือแนวทางการดำเนินงานตามดำริของ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ใน 2 ประเด็น ดังนี้

มรภ.ควรผลิตครูดี-เป็นพี่เลี้ยงให้ท้องถิ่น

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ย้ำพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้กระทรวงศึกษาธิการดูแลการผลิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) ทั่วประเทศ ทั้งการพัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบ เพื่อให้สามารถผลิตครูที่ดีออกมาให้ได้ พร้อม ๆ กับดูแลและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมวิเคราะห์สภาพปัญหา ความจำเป็น และความต้องการของชุมชน ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงให้การช่วยเหลือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สกอ.ได้เตรียมจัดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนา มรภ.ทั้ง 38 แห่ง จำนวนกว่า 200 ล้านบาท และในเร็ว ๆ นี้ รมว.ศึกษาธิการ จะประชุมหารือร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

เร่งผลิตรายการลูกเสือเผยแพร่ผ่านดาวเทียม

พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เตรียมที่จะจัดหาช่องทางนำเสนอ และเผยแพร่รายการเกี่ยวกับลูกเสือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการผลิตรายการที่เน้นเนื้อหาใน 3 ส่วน คือ หลักสูตรและองค์ความรู้ของลูกเสือ กิจกรรมฝึกปฏิบัติของลูกเสือ และข่าวสารเกี่ยวกับลูกเสือ

ทั้งนี้ นพ.ธีระเกียรติ ได้มอบให้สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เพื่อผลิตรายการเผยแพร่ดังกล่าว ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสื่อสารองค์ความรู้และข่าวสารของลูกเสือเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาแก่นักเรียนทั่วประเทศต่อไป


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
28/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  317 ผลประชุมองค์กรหลัก 23/2560
  304 ผลประชุมองค์กรหลัก 22/2560
  300 ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือเพื่อขอลดหย่อนภาษี
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ