.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 300/2560
ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือ เพื่อขอลดหย่อนภาษี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหารือการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ของภาคเอกชนในการสนับสนุนการศึกษาตามโครงการสานพลังประชารัฐ ร่วมกับ นายประภาส คงเอียด รองปลัดกระทรวงการคลัง, ผู้แทนจากกรมสรรพากร, ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, ผู้แทนภาคเอกชนจากคณะกรรมการสานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ (E2) และด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5), รศ.นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการหารือในครั้งนี้ว่า ภาคเอกชนได้ยกประเด็น 3 เรื่องให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาช่วยเหลือในการขอลดหย่อนภาษี กรณีที่ภาคเอกชนร่วมสนับสนุนโครงการสานพลังประชารัฐ ดังนี้

1) ค่าใช้จ่ายทั่วไป ที่ต้องการให้สามารถนำไปลดหย่อนภาษี เช่น ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมครู การจ้างครูด้านเทคโนโลยีมาช่วยสอน ฯลฯ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559

2) กองทุนกลาง เกี่ยวกับโครงการประชารัฐเพื่อการศึกษา  ซึ่งบริษัทต่าง ๆ ในกลุ่ม E2 และ E5 รวบรวมเงินมาก้อนหนึ่งแล้วลงกองกลางเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการศึกษา เช่น เพื่อเป็นการ re-Branding การอาชีวศึกษา ฯลฯ แต่กฎหมายปัจจุบันไม่เปิดช่องให้สามารถนำค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปลดหย่อนภาษีได้

3) การลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ (Infrastructure) เช่น การที่บริษัทเดินสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าไปยังโรงเรียนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นจากการประชุมหารือในครั้งนี้ คือ การลดหย่อนภาษีจะต้องยึดหลักทางประมวลรัษฎากร แต่ขณะเดียวกันจำเป็นต้องมีการปรับปรุงข้อกฎหมายบางด้าน ดังนี้

ประเด็นค่าใช้จ่ายทั่วไป  รมว.การคลัง ได้มอบเป็นนโยบายไว้แล้ว ซึ่ง รมว.ศึกษาธิการ เห็นด้วยในหลักการ คือ การหักภาษีลดหย่อนได้ 200% แต่ไม่เกิน 10% ของกำไร ส่วนประเด็นที่สองคือสามารถนำไปหักได้ 2% ไม่ใช่ 2 เท่า ก็คือ 10+2 และหลังจากที่ได้หารือกัน กระทรวงการคลังก็มีดำริว่าอาจจะขยายให้อีก 5% ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้เป็น 10+5+2 เท่ากับ 17% แต่ประเด็นคือ จะต้องให้เฉพาะสถานประกอบการที่มีกำไรเท่านั้น หากผู้ประกอบการไม่มีกำไร แต่ใจดี อยากจะช่วย ก็ยังต้องคิดก่อน เพราะหลักภาษีคือ ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนจึงจะไปช่วยเพื่อน ซึ่งตรงนี้จะเป็นประเด็นที่นำมาหารือกันในโอกาสต่อไป และจะต้องกำหนดกรอบก่อนว่าอะไรที่จะอยู่ใน 5% ได้ เช่น ต้องไปกำหนดเป็นโครงการ/กิจกรรมประเภทใดบ้าง จากนั้นกระทรวงการคลังจึงจะออกเป็นกฎหมายลำดับรองของประมวลรัษฎากรอีกที จากนั้นจึงมาเข้าสู่กระบวนการ หรือพูดง่าย ๆ คือ 5% ที่เพิ่มมา ต้องมีกรอบและโครงการ เพื่อให้กระทรวงการคลังเขียนกฎหมายขึ้นมารองรับ โดยกระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน

ส่วนประเด็นที่สอง ที่ประชุมเห็นว่า มาตรา 54 แห่งรัฐธรรมนูญฯ ได้กำหนดให้ตั้งกองทุนขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และพัฒนาครู ก็จึงจะอาศัยช่องตรงนี้เข้ามา โดยในกฎหมายบอกว่าต้องนำเงินกองทุนช่วยเหลือ 3 กลุ่มนี้ โดยรัฐจัดสรรเงินให้กองทุน หรือใช้มาตรการและกลไกทางภาษีให้ผู้บริจาคได้ลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งจะปิดช่องโหว่ได้ นอกจากนั้นก็มีวิธีการที่รัฐจะไปดำเนินการให้ง่ายและลดขั้นตอนต่าง ๆ ลงเพื่อให้เกิดความรวดเร็วขึ้น

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า ประเด็นปัญหาการลดหย่อนภาษีนี้มีผลกับการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าระบบทวิภาคีจำนวน 21,093 แห่ง มีผู้เรียนในระบบทวิภาคีประมาณ 1.1 แสนคน หรือ 10% ของจำนวนนักศึกษาอาชีวะทั้งหมด แต่ขณะนี้มีจำนวนของผู้ประกอบการที่จะเข้าระบบทวิภาคียังไม่มาก เพราะมีแรงจูงใจที่น้อย จึงต้องการให้มีการพัฒนาระบบภาษีเพื่อจูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยการศึกษามากขึ้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ