.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 299/2560
รมว.ศธ.กล่าวแสดงความยินดีการก่อตั้ง
"สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ" (Youth and Students for Peace: YSP)


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการก่อตั้ง “สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษานานาชาติเพื่อสันติภาพ” (Youth and Students for Peace: YSP) ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในระหว่างการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของเยาวชนในการสร้างวัฒนธรรมแห่งสันติภาพที่ยั่งยืน” จัดโดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) มูลนิธิสหพันธ์ครอบครัวเพื่อความสามัคคีและสันติภาพโลก (ประเทศไทย) สหพันธ์เยาวชนคนหนุ่มสาวเพื่อสันติภาพโลก และ สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม UNESCAP ศูนย์ประชุมแห่งสหประชาชาติ (UNCC)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีที่ได้ต้อนรับผู้แทนจาก 40 ประเทศ ที่มาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอบคุณทุกท่านที่สละเวลามาร่วมจัดกิจกรรมที่ดีเช่นนี้ ในฐานะของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงแค่การศึกษาเพื่อการมีงานทำหรือการเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาเท่านั้น แต่จะต้องเป็น "การศึกษาเพื่อชีวิต" ด้วย เพื่อต้องการปลูกฝังให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุข มีสันติภาพและความรัก ไม่เคร่งเครียด ตลอดจนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องพัฒนาเข้าไปในระบบการศึกษาไทยให้ชัดเจนมากขึ้น

นอกจากนี้ เป้าหมายสำคัญของการศึกษาคือ การสร้างบุคลิกและอุปนิสัยที่ดีงาม (Character Education) ซึ่งมีความรัก ค่านิยม และคุณธรรมจริยธรรม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ และเป็นสาระหลักของทุกศาสนาที่สอนให้รักตนเองและรักผู้อื่นเช่นกันด้วย ดังนั้น หากเราช่วยกันปลูกฝังค่านิยมให้เด็กมีความรู้และนำไปสู่ความรักที่ถูกต้อง ก็จะทำให้โลกมีสันติภาพและความสงบสุขได้

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยยินดีให้การสนับสนุนกิจกรรมของทุกหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ที่พยายามผลักดันให้เด็กและเยาวชนมีความรัก ความเข้าใจ และรู้จักหลักอหิงสา เพราะในโลกปัจจุบันเด็กส่วนมากจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากอินเทอร์เน็ตหรือ Social Media เราจึงควรนำเด็กเหล่านี้กลับมาสู่ภูมิปัญญาดั้งเดิมตามที่นักปราชญ์ของทุกศาสนาที่ได้สอนไว้เกี่ยวกับความรักที่ถูกต้องและบริสุทธิ์

อนึ่ง ในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้ มีรัฐมนตรีและผู้บริหารด้านสันติภาพสากลจากประเทศอื่น ๆ ที่ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดี อาทิ

- พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย)
- Dr. Robert S. Kittel, International President, Youth and Students for Peace (YSP)
- Dr. Chung Sik Yong, ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลภูมิภาคเอเชีย
- Dr. Thomas G. Walsh, ประธานสหพันธ์สันติภาพสากลนานาชาติ
- Hon. Akila Viraj Kriyawasam, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศศรีลังกา
- Dr. Pen Pannha, Chairman of the Commission on Legislation and Justice of National Assembly, Cambodia


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ