.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 296/2560
"สุรเชษฐ์" ประชุม
ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2560


เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560  พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า เยาวราช โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาเพิ่ม ตามนโยบายของ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อีก 4 จังหวัด ที่จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี และชุมพร ต่อจากจังหวัดสุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร รวมเป็น 8 จังหวัด 9 โรงเรียนนั้น

สพฐ.จึงได้เชิญผู้บริหารจากสถาบันการพลศึกษาทุกวิทยาเขต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30, 40, 20, 11 รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาใน 8 จังหวัด ทั้ง 9 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ที่ได้ดำเนินการมาครบ 1 ปีในวันนี้ ซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นมีความก้าวหน้าในระดับที่น่าพอใจ แต่ก็ยังมีสิ่งที่ต้องทบทวนในเรื่องสำคัญ เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน มีความสุขต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้บริหาร-ครู-ผู้สนับสนุนโครงการมีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนและดำเนินการโครงการให้มีความมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้เด็กนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาได้ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน คือ "เส้นทางสู่ฝัน สรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล"

ในการประชุมครั้งนี้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ได้มอบหมายให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการจัดทำแผนแม่บท (Master Plan) โครงการห้องเรียนกีฬา (Sport Program) รวมทั้งแผนและปฏิทินการรับนักเรียน แนวทางการนำนักกีฬาโครงการห้องเรียนกีฬาไปแข่งขันในรายการลีกในรูปแบบสโมสร การเข้าร่วมการแข่งขันในรายการต่าง ๆ พร้อมทั้งให้สำรวจความพร้อม การจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินงานโครงการตลอดระยะเวลา 3 ปีการศึกษา (ม.4 - ม.6) ที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 เพื่อให้เกิดความครบถ้วนในการดำเนินงานทุกเรื่อง เช่น การก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารที่พัก สถานที่ฝึกซ้อม โรงอาหาร สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก ถนนหนทาง พาหนะรับส่งนักเรียน แผนการดูแลนักเรียน โภชนาการ ฯลฯ

นอกจากนี้ ให้พิจารณาเงื่อนไขข้อตกลงในการรับทุนสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนทุนโครงการห้องเรียนกีฬา เช่น หากเด็กนักเรียนมีความจำเป็นต้องการลาออก ย้ายสถานศึกษา หรือออกกลางคัน ฯลฯ จะมีแนวทางดำเนินการอย่างไร เพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินงานตามโครงการที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้ต่อเนื่อง

พล.อ.สุรเชษฐ์ ยังได้ย้ำให้โรงเรียนดูแลเอาใจใส่ ให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนของเด็กเป็นอันดับแรก ขอให้ปลูกฝังการเล่นกีฬาและเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องเป็นไปด้วยความมีน้ำใจและมีสปิริตของนักกีฬาอย่างแท้จริง ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และมองไปให้ไกลถึงการดำเนินงานและแฟนคลับของสโมสรที่จะเกิดขึ้นด้วย

"ห้องเรียนกีฬา" จะเริ่มเปิดรับสมัครนักเรียน
เข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560
โดยถือหลักความพร้อมของโรงเรียน
ดังนี้

 

โรงเรียน

จังหวัด สังกัด ชนิดกีฬา
ที่เปิดสอน
ปีการศึกษา
ที่เปิดรับ
ระดับชั้น
ที่เปิดสอน
 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ สพม.30 ฟุตบอลชาย,
บาสเก็ตบอลหญิง
2/2560 ม.1 และ
ม.4
 
  กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์ สพม.40 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
2/2560 ม.1 และ
ม.4
 
  อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สพม.20 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
2/2560 ม.4  
   
  ราชินูทิศ 2 อุดรธานี สพม.20 ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
1/2561 ม.1  
  ทุ่งตะโกวิทยา

 

ชุมพร

 

สพม.11

 

ฟุตบอลชาย 2/2560 ม.4  
  ฟุตบอลชาย,
วอลเลย์บอลหญิง
1/2561 ม.1 และ ม.4  

บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น: ถ่ายภาพ
9/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  294 ขับเคลื่อน รร.คุณธรรม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  288 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม
  287 เห็นชอบเปิดห้องเรียนกีฬาเพิ่ม 4 แห่ง
  285 พบปะนักเรียน รร.นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  278 ความร่วมมือโครงการห้องเรียนอาชีพ
  271 พบปะนักเรียน รร.มัธยมวัดเบญจมบพิตร
  268 พบปะนักเรียน รร.หอวัง
  266 CONNEXT ED ครั้งที่ 3
  263 พบปะนักเรียน รร.ราชวินิต มัธยม
  250 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สมุทรสาคร
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ