.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 291/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 6 มิถุนายน 2560


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 21/2560 เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารฝ่ายการเมือง เข้าร่วมประชุม

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษาและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมว่า ได้รับทราบประเด็นข้อสั่งการจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นที่ได้หารือในที่ประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีแนะนำหนังสือ "บัญชีนวัตกรรมไทย" ซึ่งรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมทุกชิ้น ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหนังสือที่แนะนำให้ทุกคนได้อ่าน

การดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาและหน่วยงาน  นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำอีกครั้งว่าขอให้ทุกหน่วยงานและสถานศึกษาดูแลการรักษาความปลอดภัยในทุกด้าน เช่น CCTV เครื่องดับเพลิง ฯลฯ โดยให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บริหารทุกระดับ หากมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่ง ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมองค์กรหลักรับทราบในครั้งนี้ด้วยว่า ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการนั้น ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานดูแลปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัยทุกหน่วยงานให้เสร็จทุกเรื่องภายใน 3 เดือน

พิธีเปิดอาคารสำนักงานของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.)  หรือ "กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) : Forward Section, Ministry of Education" ซึ่งตั้งอยู่ภายในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 โดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิด พร้อมทั้งมีกิจกรรมที่สำคัญ เช่น การนำเสนอผลการปฏิบัติงาน การมอบทุนการศึกษาประจำปี จากนั้นจะใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ส่วนหน้า หรือผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนอกสถานที่ อีกด้วย

การจัดตั้งสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ ได้ตั้งสำนักงานดังกล่าวที่ชั้น 2 สกศ. ถนนสุโขทัย เขตดุสิต โดยนายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายการศึกษา รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านระบบการศึกษา สกศ. เป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

ดร.กมล กล่าวด้วยว่า ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมการชี้แจงในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 8 มิถุนายนนี้ ซึ่งมีวาระสำคัญในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 2.9 ล้านล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ รวมทั้งเตรียมการพิจารณาในวาระที่ 2  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้ด้วยแล้ว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
7/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ