.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 290/2560
"
.ล.ปริยดา ดิศกุล" เป็นประธานปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16 ประจำปี 2560


เมื่อวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรัชดาซิตี้  ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมต้อนรับและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 553 คน ที่เดินทางมาเพื่อเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมของจีนให้กับนักเรียนไทย โดย Dr. Zhou Gaoyu (โจว เกายู่) เลขานุการเอกฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วย Mr. Zhou Guangxu (โจว กวางยู่) กงสุลประจำสถานเอกอัครราชทูต​สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย Mr. Zhang Lizhi (จาง ลี่จื๊อ) ผู้ประสานงานโครงการครูอาสาสมัครจีน​สำนักงาน HANBAN ประจำประเทศไทย และครูอาสาสมัครจีน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกว่า 600 คน

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวในพิธีเปิดว่า มีความยินดีมากที่มีโอกาสมาร่วมงานต้อนรับและปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีนในวันนี้ ซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์พิเศษที่ครูอาสาสมัครจำนวน 553 คน เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน มาพร้อมความตั้งใจที่แน่วแน่ในการมาสอนภาษาจีน ตลอดจนเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนไทย

การเดินทางมาของทุกท่านครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้นักเรียนไทยในทุกภูมิภาคได้เรียนรู้ภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาโดยตรง ที่ผ่านการอบรม ทั้งด้านการสอนและการปฏิบัติตนในประเทศไทยมาเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนไทยจำนวนมากที่ต้องการศึกษาต่อด้านภาษาจีนทั้งในประเทศไทย และในประเทศจีน หรือนำเอาภาษาจีนไปประกอบอาชีพในอนาคต

คุณครูทุกท่านนับว่าเป็นบุคคลสำคัญในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศไทย เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้การเรียนการสอนภาษาจีนเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาภาษาต่างประเทศภาษาที่สอง ครูอาสาสมัครที่ทำงานอย่างเข้มแข็งและเพียรพยายามให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ส่งผลให้ภาษาจีนเป็นภาษายอดนิยมในประเทศไทยในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ขอขอบคุณสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HANBAN) ที่ได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพมาเป็นอาสาสมัครสอนภาษาจีนในประเทศไทย ขอขอบคุณครูอาสาสมัครทุกคนที่เลือก มาสอนภาษาและวัฒนธรรมจีนในประเทศไทย

ดังนั้น ดิฉันขอเป็นตัวแทนประเทศไทย ครูไทย และนักเรียนไทย ขอบคุณทุกท่านที่เลือกรับหน้าที่ “ครู” อันทรงเกียรติ อีกทั้งเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายในการปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้

ในโอกาสที่ครูอาสาสมัครจีนจะเริ่มงานสอนในประเทศไทยในปีการศึกษา 2560 นี้ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงาน ใช้ความสามารถที่ได้เรียนมาอย่างเต็มที่ ทำหน้าที่ทั้งครูและทูตวัฒนธรรมจีนประจำทุกท้องถิ่นในประเทศไทย ทำงานที่ทรงเกียรติ และทรงคุณค่าของท่านอย่างมีความสุข


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
ขอบคุณภาพ: สำนักวิชาการฯ สพฐ.
6/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
  260 ผลประชุมองค์กรหลัก 19/2560
  252 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย ร.9
  246 ปนัดดาบรรยายมุมมองการบริหารและประสบการณ์ของผู้บริหาร "คุณธรรมพระราชทาน"
  240 รับมอบหนังสือและเงินช่วยห้องสมุด 40 รร.ภาคใต้จากมติชน
  235 มอบนโยบายการยกระดับมาตรฐาน English Program
  232 มอบนโยบาย กทม.
  222 ผลประชุมองค์กรหลัก 17/2560
  212 การประสานความร่วมมือช่วยเหลือเด็กในกระบวนการยุติธรรม
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ