.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 282/2560
งานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6
"สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ไทยแลนด์ 4.0"


เมื่อบ่ายวันนี้ (2 มิ.ย. 60) เวลา 13.00 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นประธานเปิดงาน "โรงเรียนสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6" จัดโดยโรงเรียนสาธิต 21 สถาบัน อาทิ สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นต้น ภายใต้หัวข้อเรื่อง 'สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0' และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา' ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ท่ามกลางผู้เข้ารับฟังการแสดงปาฐกถา นักเรียน นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนเต็มห้องประชุม

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า จากการที่ได้รับชมการแสดงของลูกหลานเยาวชนในพิธีเปิดงานสาธิตวิชาการในครั้งนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกปลื้มใจ ดีใจ และภาคภูมิใจแทนคุณพ่อคุณแม่ และครูอาจารย์ เพราะสิ่งนี้คือข้อเท็จจริงของความสำเร็จของสถานศึกษาคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงการที่ "ครูรักเด็ก และเด็กรักครู" โดยเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นที่รักและรำลึกถึงยิ่งของประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมากตราบจนนาทีนี้ และก็ไม่ทราบว่าความคิดถึงอย่างที่สุดดังกล่าวจะสิ้นสุดลงไปเมื่อใด

อีกทั้ง เป็นการแสดงออกถึงความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ และความตั้งใจจริงที่ลูกหลานนักเรียนประสงค์จะทำให้การแสดงและการนำเสนอนิทรรศการทางวิชาการดังกล่าวออกมาเป็นเลิศ ซึ่งก็สอดคล้องและตรงกับชื่อของงานสาธิตวิชาการ ครั้งที่ 6 ที่ว่า "สาธิตก้าวล้ำ นวัตกรรมก้าวไกล สร้างคลื่นลูกใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0" สำหรับคำว่า 4.0 นั้น คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยกันนิยามควบคู่ไปด้วย เพราะบางทีคนรุ่นเดิม ๆ อาจจะไม่เข้าใจคำนี้ แต่ในข้อเท็จจริงหมายถึงความเป็นเลิศ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความซื่อตรง และความครบถ้วน โดยครูอาจารย์ต้องการที่จะเห็นลูกศิษย์ได้รับความรู้ความเข้าใจทางวิทยาการ อบรมสั่งสอนให้ศิษย์มีทั้งคุณธรรมจริยธรรมและมีความรอบรู้ในทางวิชาการหลากหลายสาขา เพื่อก้าวให้ทันสู่โลกในแต่ละยุคสมัย อาทิ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น

ในส่วนของเรื่องจริยธรรมคุณธรรมก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เพราะความซื่อสัตย์สุจริต เป็นสิ่งสำคัญประการแรกที่ทุกชาติทุกประเทศจะต้องมีเพื่อให้บ้านเมืองเกิดความเจริญรุ่งเรือง สังคมมีความร่มเย็น มิใช่เกิดการเอารัดเอาเปรียบและการทุจริตคดโกง ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นเรื่องดีที่ครูอาจารย์และลูกหลานเยาวชนได้มาร่วมกันแสดงบนเวทีแห่งนี้ และได้แสดงออกถึงความรู้รักสามัคคีในความเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิต โดยส่วนตัว เมื่อครั้งเป็นนักเรียนโรงเรียนสาธิตศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรเมื่อหลายสิบปีก่อน ก็ได้เห็น หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งโรงเรียนแห่งอื่นๆ จำนวนมาก อีกทั้งท่านยังได้ประพันธ์โคลงสี่สุภาพ ที่กล่าวถึงความงดงามของกล้วยไม้ว่า "กล้วยไม้เลี้ยงดูยากฉันใด ก็เปรียบกับการดูแลศิษย์ให้มีความสำเร็จฉันนั้น"

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการจึงขอฝากต่อคณะผู้บริหาร ครูอาจารย์ทุกท่านจากโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่งให้ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นไปตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ลูกหลานเยาวชน คุณพ่อคุณแม่ และประชาชนชาวไทย ร่วมกันเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถ ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่ง และขอให้การจัดงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จบริบูรณ์หรือความเป็น 4.0 และนำพามาซึ่งความเป็นเลิศของโรงเรียนสาธิตทั้ง 21 แห่ง ผสานความเป็นแบบอย่างแก่กันให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมและสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ม.ล.ปนัดดา กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มาพบปะกันในเมืองแสนสุข คือ "เมืองสุขสมชื่อของจังหวัดชลบุรี" ในครั้งนี้ ทั้งนี้ ม.ล.ปนัดดา ได้เยี่ยมชมนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบทั้ง 21 สถาบันจนกระทั่งเวลาประมาณ 18.15 น. จึงได้เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
3/6/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  280 CP มอบทุนนักศึกษาและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ
  262 จุฬาฯ-ปขมท.จัดประชุมวิชาการ Thailand 4.0 กับอุดมศึกษาไทย
  228 บทบาทหาวิทยาลัยไทยต่อไทยแลนด์ 4.0
  225 บรรยาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  210 ลประชุม ก.พ.อ. 4/2560
  175 คุรุราชัน พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
  165 ผลประชุม ก.พ.อ. 3/2560
  158 เปิดเรือนเยือนราชมงคลรัตนโกสินทร์
  139 รับฟังประชาพิจารณ์ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  128 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและสถานศึกษาคุณธรรม ปาฐกถาของปนัดดา ที่ มช. เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ