.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 402/2560
ศธ.
จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี”
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา


กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งการทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือกว่า 5 ล้านคนทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 7.30 น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 66 รูป ณ บริเวณพิธีหอประชุมคุรุสภา

ต่อมาเวลา 8.00 น. รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี"

โดย รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ กล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลที่หน้าพระฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นจึงกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จำนวน 18 รางวัล ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6 รางวัล, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 รางวัล, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 รางวัล, สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3 รางวัล และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 3 รางวัล

ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะเลิศการประกวด ได้นำมาจัดแสดงให้ชมร่วมกับบูธกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด ภายในหอประชุมคุรุสภา และบริเวณโดยรอบหอประชุมคุรุสภา

จากนั้นในเวลา 9.30 น. ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา โดยมีลูกเสือจำนวน 182 กอง จำนวน 7,280 คน เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนภูมิภาคมีสถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัด รวมทั้งลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท ทุกเหล่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และสโมสรลูกเสือทั่วประเทศเข้าร่วม ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล การเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นจึงร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจิตอาสา

ึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือทุกหมู่เหล่าได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ฝึกความ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยเฉพาะกลุ่มลูกเสือสำรองที่เป็นวัยเด็ก เปรียบเสมือนผ้าขาว จะได้ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่มุ่งสร้างพื้นฐาน 4 ด้าน ได้แก่ มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม มีงานทำ-มีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี ตลอดจนปลูกฝังลักษณะนิสัยการเป็นจิตอาสา ตามแนวทางที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสนับสนุน

ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง มีลูกเสือเข้าร่วม 7 ประเภท ได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือสมุทร ลูกเสืออากาศ ลูกเสือหน่วยพิเศษ และลูกเสือวิสามัญ รวม 182 กอง จำนวน 7,280 คน และส่วนภูมิภาค มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ร่วมกับหน่วยงานและสถานศึกษาในจังหวัด จัดพิธีพร้อมกับส่วนกลาง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คาดว่ามีลูกเสือที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งประเทศกว่า 5 ล้านคน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีสวนสนามแล้ว ลูกเสือทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เช่น การบริจาคเลือด ปลูกต้นไม้ ดูแลทำความสะอาดอาคารสถานที่และชุมชน เป็นต้น


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน, ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
ขอบคุณภาพถ่าย: etvMac
28/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  394 ผลประชุมองค์กรหลัก 28/2560
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
  367 ผลประชุมคณะรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
  361 ผลประชุมองค์กรหลัก 26/2560
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ