.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 401/2560
ปนัดดา บรรยาย "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา"
ที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาการศึกษา" แก่นิสิตชั้นปีที่ 1 (KU77) ตามโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารพละ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า การจัดโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้ามาอยู่ในรั้วเกษตรศาสตร์ทุกคน ถือเป็นนโยบายการต้อนรับอย่างอบอุ่น ที่ผนวกวิชาศาสตร์แผ่นดินเข้ามาประยุกต์ในการดำเนินกิจกรรม เน้นถึงเอกลักษณ์และบทบาทของมหาวิทยาลัย ในการ "มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ" โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นิสิตได้เรียนรู้ศาสตร์แห่งแผ่นดินและวิถีชีวิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก และให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย สามารถที่จะปรับตัวและดำรงตนอยู่ในสถาบันได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

ในส่วนของศาสตร์พระราชา ขออัญเชิญพระราชดำรัสในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (ในหลวงรัชกาลที่ 10) พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ที่ทรงขอให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ตลอดจนลูกหลานเยาวชน ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะการสร้างให้ลูกหลานเยาวชน มีทัศนคติที่ดีต่อประเทศชาติ มีความรักต่อชาติบ้านเมืองร่วมกัน มีความเป็นนักการศึกษาที่ดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง ตลอดจนมีสัมมาชีพสุจริตต่อไปในภายภาคหน้า และเป็นคนดีของสังคม

ขอฝากความหวังไว้กับนิสิตทุกคน ณ ที่นี้ ให้ช่วยกันขยายผลต่อไปด้วย พร้อมร่วมกันอธิษฐานถวายพระพรชัยมงคลให้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และในหลวงรัชกาลที่ 10 "ทรงพระเจริญและมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน" ด้วยเทอญ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
27/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  397 ผลประชุม ก.พ.อ. 7/2560
  387 การผลิตกำลังคนและนวัตกรรมอุดมศึกษารองรับ EEC
  384 มรภ.อุบลราชธานี จัดหลักสูตรสุขภาวะเป้นฐาน
  359 ประชุมกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
  358 "ปริยดา"เผยข้อมูลมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู
  352 ภารกิจที่ ม.สุรนารี จ.นครราชสีมา และสระบุรีวิทยาคม
  341 "ธีระเกียรติ"บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  340 บรรยายในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
  332 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
  331 ลประชุม ก.พ.อ. 6/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ