.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 400/2560
ม.ล.ปนัดดา
บรรยายพิเศษ "คุณธรรม"
แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ เรื่อง "คุณธรรม" แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย โดยมีนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ดร.ผุสดี ตามไท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย คณาจารย์ ลูกหลานนักเรียน ให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังการบรรยาย

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า โดยส่วนตัว รู้จักโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมาตั้งแต่สมัยเด็ก เนื่องจากคุณแม่เป็นศิษย์เก่าของสถานศึกษาแห่งนี้ ทำให้มีโอกาสได้ติดตามคุณแม่มาที่โบสถ์ของโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยในโอกาสต่าง ๆ เป็นประจำ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยมีนักเรียนที่มีกิริยามารยาทเรียบร้อย ไหว้สวย มีความเป็นกุลสตรี ดำรงเอกลักษณ์ของความเป็นสตรีไทยได้อย่างงดงาม ดังนั้นลูกหลานนักเรียนต้องมีความภาคภูมิใจที่ได้เข้าศึกษาในสถานศึกษาอันทรงเกียรติแห่งนี้

ในเรื่อง"ศาสตร์พระราชา" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ลูกหลานสามารถน้อมนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการน้อมนำไปประยุกต์ใช้ และเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง อีกทั้งเรื่องศีลธรรมจรรยา เป็นสิ่งที่ครบถ้วนครอบคลุมถึงความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร กตัญญูรู้คุณ และเคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ โดยจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานสอนสิ่งต่าง ๆ ไว้ให้กับปวงชนชาวไทยมากมาย ทำให้ความคิดถึงที่คนไทยมีต่อพระองค์เป็นอะไรที่สุดจะพรรณนาได้ ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในต่างจังหวัด ยังพบว่าประชาชนรวมตัวกันนั่งทำดอกไม้จันทน์เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9

อีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราสามารถช่วยกันทำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ คือการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งมีกรอบแนวคิดสำคัญ 5 ประการ คือ ความพอเพียง ความกตัญญู ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม โดยขอให้ลูกหลานวัฒนาวิทยาลัยทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมให้สมกับปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า "คุณธรรม นำ วิชาการ" และคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า "ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ เทิดทูนศาสน์กษัตริย์" ตลอดจนขอให้ลูกหลานมีความคิดที่ถูกต้อง มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่ดีงาม ยึดมั่นการเป็นนักการศึกษาที่ดีด้วย


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  391 ผลประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 5/2560
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  338 กล่าวอาเศียรวาทรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  311 ผลประชุม ก.ค.ศ.10/2560
  286 Thinking Schools Asia ของ รร.อำนวยศิลป์
  269 ผลประชุม กช. 2/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ