.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 394/2560
ผลการประชุมองค์กรหลัก 25 ก.ค.2560


ผลการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 28/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ อาทิ พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางรัตนา ศรีเหรัญ และว่าที่ร้อยตรี ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารองค์กรหลัก

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

● เร่งสื่อสารสร้างการรับรู้การดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา

นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งว่า ขอให้ทุกกระทรวงเร่งสื่อสารสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานปฏิรูปในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะความคืบหน้างานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี หรือที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ตลอดจนผลงานของกระทรวงที่มีความโดดเด่นหรืองานที่ประสบผลสำเร็จแล้ว โดยไม่จำเป็นต้องให้เสร็จพร้อมกันทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงานของโฆษกกระทรวงต่าง ๆ ขอให้ปรับวิธีการทำงาน โดยเน้นสื่อสารผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมหรือมีความโดดเด่น โดยเน้นเรื่องราวที่มีการร้องทุกข์ด้วยที่จะต้องมีการเสนอข้อมูลการทำงาน ความก้าวหน้าและผลการแก้ไขปัญหาเป็นระยะ ๆ


● ให้ ศธ.จัดระบบข้อมูลเด็กเก่งและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

นายกรัฐมนตรีได้แสดงความชื่นชมนักเรียนระดับประถมศึกษาของไทย จำนวน 16 คน ที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา: Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2016 (PMWC 2016) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-16 กรกฎาคม 2560 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่คว้ารางวัลจากการแข่งขันทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมได้มากถึง 20 รางวัล รวม 38 เหรียญ เป็นการแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยมีความสามารถไม่แพ้ชาติใดในโลก

จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการรวบรวมรายชื่อเด็กที่มีความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากการประกวดแข่งขันต่าง ๆ เพื่อจัดทำรายนามเกียรติยศ ต่อยอดเพิ่มพูนความรู้ศักยภาพที่เก่งและดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และเพื่อเป็นต้นแบบ (Idol) ให้กับนักเรียนอื่น ๆ ต่อไป


แนวทางการประชาสัมพันธ์ของ ศธ.

นอกจากเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีข้างต้นแล้ว ที่ประชุมองค์กรหลักได้รับทราบแนวทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ง ม.ล.ปนัดดา ได้ขอให้เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างจริงใจด้วยเนื้อหาที่มีความถูกต้อง ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง พร้อมใช้เทคนิคสมัยใหม่ให้เป็นประโยชน์

นอกจากนี้ จะมีการสร้างทีมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วยกลุ่มผู้บริหาร กลุ่มนักประชาสัมพันธ์ และบุคลากรทุกคนในกระทรวง เพื่อร่วมกันสร้างจิตสำนึกรักหน่วยงาน รู้เทคนิควิธีการประชาสัมพันธ์ และอาจบรรจุเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในอนาคตด้วย


ความก้าวหน้าโครงการโรงเรียนคุณธรรม

ม.ล.ปนัดดา กล่าวเพิ่มเติมถึงการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมในโรงเรียนกว่า 10,000 แห่ง ว่ามีความก้าวหน้าด้วยดี ส่วนการดำเนินโครงการระยะที่ 2 อีก 20,000 แห่ง คาดว่าจะเห็นผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมภายในปีการศึกษา 2561

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ทั้งในเขตเมืองและในพื้นที่ห่างไกล พบว่าทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และทุกครั้งก็ได้กล่าวฝากความหวังและขอความร่วมมือจากครูบาอาจารย์ พ่อแม่ผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา สมาคมครูและผู้ปกครอง ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการในทิศทางเดียวกัน

แม้โครงการจะฟังดูเป็นเรื่องนามธรรม แต่ก็จะประสบความสำเร็จได้หากเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธาน กศจ. ได้ให้ความสำคัญและมีความเข้าใจดีว่า ในเรื่องของการศึกษาต้องดำเนินคู่ขนานไปกับการบริหารการปกครอง รวมทั้งศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ที่แม้จะเพิ่งได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ แต่ก็มีความกระตือรือร้นในการขับเคลื่อนงานระดับภูมิภาคเป็นอย่างดี


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
26/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  393 ITD จัดประชุมการศึกษาแห่งอนาคต
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
  367 ผลประชุมคณะรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
  361 ผลประชุมองค์กรหลัก 26/2560
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ