.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 393/2560
ITD จัด
ประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560


ม.ล.ปริยดา ดิศกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการศึกษา เข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อ “การศึกษาแห่งอนาคต เพื่อการค้าและการลงทุนแห่งอนาคต” ในการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2560 จัดโดยสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

ม.ล.ปริยดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในการพัฒนาและเข้าถึงเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว แต่ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ของเรานั้นยังคงยังล้าหลังอยู่มาก เราจึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนา แต่เราจะเริ่มต้นอย่างไร จะใช้วิธีการไหน อาจจะยากและต้องใช้เวลา

แต่ที่ผ่านมาพวกเราก็ได้พยายามอย่างเต็มที่ ซึ่งทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายไปแล้วหลายเรื่องด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล หน่วยงานการศึกษา และ ภาคเอกชน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อให้นำความรู้ความสามารถ ออกไปเผยแพร่ต่อเยาวชนไทยได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด


กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.:เผยแพร่
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: ITD
25/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  380 ประชุมผู้รับผิดชอบ รร.คูณธรรม เตรียมขับเคลื่อนทุกหน่วยงานใน ศธ.ให้เป็นกระทรวงคุณธรรม
  378 ผลประชุมองค์กรหลัก 27/2560
  370 ร่วมพิธีปิดเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 ที่นครปฐม
  367 ผลประชุมคณะรรมการอำนวยการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริต
  366 ผลประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 2/2560
  365 ทำบุญในโอกาสพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
  361 ผลประชุมองค์กรหลัก 26/2560
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ