.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 391/2560
ผลการประชุม
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการบริหารฯ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารสำนักงาน กศน. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคมนี้ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเห็นชอบการจัดประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทย และเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษานี้ อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ลูกเสือเนตรนารี ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรทางการลูกเสือ มีความยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่ประชุมจึงเห็นชอบให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

  • ส่วนกลาง:  ลูกเสือจำนวน 182 กอง ประมาณ 7,280 คน จะเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามในเวลา 9.00 น. ณ บริเวณถนนหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นจะแยกย้ายกันไปร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา

  • ส่วนภูมิภาค:  สถานศึกษาและหน่วยงานทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด เพื่อเชิญชวนให้ลูกเสือ เนตรนารี ทุกประเภท ทุกเหล่า ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ลูกเสือชาวบ้าน และสโมสรลูกเสือทั่วประเทศ ร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมกัน ประกอบด้วยพิธีต่าง ๆ อาทิ พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายพระราชกุศล การเดินสวนสนาม กล่าวคำปฏิญาณตน กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และจิตอาสา โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติจะสนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดละ 50,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบ "การจัดประชุมสภาลูกเสือไทย ประจำปี 2560" ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยนายกรัฐมนตรี ในฐานะสภานายกสภาลูกเสือไทย ได้มอบหมายให้ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี อุปนายกสภาลูกเสือไทย เป็นประธานเปิดงานในเวลา 9.00 น. ซึ่งสาระสำคัญของการจัดประชุมในปีนี้ ที่ประชุมจะได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และร่วมกันกำหนดนโยบายเพื่อความมั่นคงในการลูกเสือ รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสภาลูกเสือไทย โดยในปีนี้จะเชิญศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมด้วย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
24/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สป.

   
  371 ผลประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา 3/2560
  368 ศธ.ร่วมใจปลูกป่าทำดีเพื่อพ่อ
  347 กคศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 10 ราย
  345 ศธ.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่
  339 ผลประชุม ก.ค.ศ.
  338 กล่าวอาเศียรวาทรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  311 ผลประชุม ก.ค.ศ.10/2560
  286 Thinking Schools Asia ของ รร.อำนวยศิลป์
  269 ผลประชุม กช. 2/2560
  255 ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักเกณฑ์คัดเลือกรอง ผอ.สถานศึกษา สพฐ.
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ