.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 390/2560
หารือกับนิวซีแลนด์


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ไชยวุฒิ วุฑฒิรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายท็อดด แมคเคลย์ (Hon Todd McClay) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ และนายเบนจามิน คิง (HE Mr Benjamin King) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กรกฎคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 3 กระทรวงศึกษาธิการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้านิวซีแลนด์ และเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย สำหรับการหารือความร่วมมือด้านการศึกษาในครั้งนี้

ที่ผ่านมาไทยและนิวซีแลนด์มีความร่วมมือด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการที่นำนักเรียนนิวซีแลนด์อายุระหว่าง 15-17 ปี มาร่วมชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวไทย เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ รวมทั้งความร่วมมือเกี่ยวกับทุนการศึกษาที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับครูผู้สอนภาษาอังกฤษชาวไทย ตลอดจนความร่วมมือระหว่าง University of Otago กับโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ในการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญจาก University of Otago มาอบรมการสอนภาษาอังกฤษให้กับครูในโรงเรียนทั้งสองแห่งด้วย เนื่องจากการยกระดับภาษาอังกฤษเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ

ด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษา ไทยและนิวซีแลนด์ได้จัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทย จำนวน 9 แห่ง กับสถาบันอุดมศึกษานิวซีแลนด์ จำนวน 8 แห่ง อีกทั้งขอความร่วมมือให้นิวซีแลนด์พิจารณาการจัดการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงของนิวซีแลนด์ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีระบบการศึกษาที่ดีในระดับโลก และขอขอบคุณนิวซีแลนด์สำหรับความร่วมมือด้านการศึกษาที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้ จะนำผลการหารือในครั้งนี้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้รับทราบในเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาที่นิวซีแลนด์สามารถสนับสนุนและส่งเสริมได้

นายท็อดด แมคเคลย์ กล่าวว่า ประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน และมีความร่วมมือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาไทยกำลังศึกษาที่นิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน โดยนิวซีแลนด์ยินดีที่จะสานต่อและพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาที่ดำเนินร่วมกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีที่มีอยู่ดำเนินต่อไป

ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการไทยที่สนับสนุนโครงการต่าง ๆ อย่างดีมาโดยตลอด ทั้งโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วและโครงการที่จะดำเนินความร่วมกันในอนาคต รวมทั้งขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น และขอแสดงความเสียใจสำหรับการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสนี้ด้วย

นายเบนจามิน คิง กล่าวว่า โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนไทยและนิวซีแลนด์เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยนักเรียนนิวซีแลนด์ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ล้วนได้รับประสบการณ์ที่ดีกลับไปทั้งในเรื่องของการศึกษาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยินดีให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการไทยในการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับการอาชีวศึกษาด้วย

ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกัน โดยจะหารือแนวทางความร่วมมือดังกล่าวกับกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
24/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  373 กล่าวสุนทรพจน์ในงาน The 2nd Asia Pacific Youth Exchange
  295 เอกอัครราชทูตตุรกีเข้าเยี่ยมคารวะ
  223 ศธ.-ซีมีโอจัดการประชุม ICE 2017
  220 เยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
  219 รมว.ศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นเข้าหารือ
  208 เปิดประชุมกรอบมาตรฐานสมรรถนะครูอาเซียน
  206 แถลงข่าวการประชุมสมัชชาการศึกษานานาชาติแห่งศตวรรษที่ 21
  199 เยือนฟิลิปปินส์
  184 หารือกับ ออท.แคนาดาและยูเครน
  179 เปิดงาน JI International Trade Challenge 2017
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ