.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 381/2560
รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" เยี่ยมเยียนและพบปะ
ครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) รุ่น 7 ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี


จังหวัดอุบลราชธานี - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ศึกษาธิการภาค 13 และคณะผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจเยี่ยมการอบรมพัฒนาครูแกนนำด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 7 ของศูนย์พัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (Boot Camp) ระดับภูมิภาค (Regional English Training Centre) ศูนย์โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โรงแรมนาถสิริ เรสสิเด้นท์ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ต้องการมาพบปะเยี่ยมเยียนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นครูแกนนำของประเทศรุ่นที่ 7 (Boot Camp Cohort 7) ที่ผ่านการอบรมพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเร็ว ๆ นี้ และกลับมาติดตามผล (Follow up) หลังจากที่ได้นำผลการอบรมไปใช้ในโรงเรียนเป็นเวลา 5 สัปดาห์ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประเด็นหลักเนื้อหา คือ Mountain of changes, Teaching video clips review and reflection, Sinificant changes paper slide ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งหมด 70 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มัธยมศึกษา จำนวน 24 คน กลุ่มที่ 2 มัธยมศึกษา จำนวน 21 คน และกลุ่มที่ 3 ประถมศึกษา จำนวน 25 คน โดยมี Trainers ทั้งในส่วนของบริติช เคานซิล คือ Ms.Danielle Karydis Mr.Michael Henderson และ Mr.Douglas Pollock รวมทั้ง Thai Master Trainers คือ นายวิลาศ คำมีแก่น นางสาวชมพูนุท โสลันดา และนางสาวกนกรัตน์ โชคเกิด

แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ต้องการมาให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการศูนย์และผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 70 คน ซึ่งจะเป็นครูแกนนำขยายผลต่อไป โดยย้ำว่าจะให้สถาบันคุรุพัฒนาพิจารณารับรองหลักสูตรการอบรม Boot Camp เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาข้าราชการครูแนวใหม่ "จากพระราชกระแสฯ ... สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ" ที่ครูผู้เข้ารับการอบรมสามารถสะสมใช้เป็นจำนวนชั่วโมงการอบรมและมาตรฐานการพัฒนาเพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้ด้วย ซึ่งจะได้นำเงิน 10,000 บาทที่จะได้รับไปอบรมพัฒนาหลักสูตรอื่น ๆ ตามความต้องการต่อไป

นายวิลาศ คำมีแก่น Thai Master Trainers ในฐานะตัวแทนผู้เข้ารับการอบรม กล่าวว่า การจัดกิจกรรม Follow up ครั้งนี้ใช้เวลา  2 วัน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคมนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 3 กลุ่มจะได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาอังกฤษและเทคนิคการเรียนการสอนอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งนำผลจากการนำไปใช้ในห้องเรียนที่เกิดขึ้นจริงมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

สำหรับคณะกรรมการดำเนินการศูนย์แห่งนี้ ว่าที่ ร.ต.กมล สาดศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานศูนย์ โดยมีรองประธานศูนย์ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน คือ นายศักดิ์สิทธิ์ ทวยทน นายอรรณพ จันทะโสม นางลัดดา จิตรมาศ และนายสุชีพ ตุ้มสังข์ทอง, ผู้จัดการศูนย์ คือ นางนวลเนตร ธรรมานุชิต, เลขานุการศูนย์ คือ นางภัสนี สุวรรณกูฏ, กรรมการศูนย์ คือ นางสาวจงกล ต้นสาย นางวรวรรณ คุ้มบุญ และนายชยุตย์ โล่ห์คำ, ธุรการศูนย์ คือ นางสาวประภาดา สีอุดมธีรกุล


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
20/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  375 พบปะนักเรียนศึกษานารีวิทยา
  374 ภารกิจที่กาญจนบุรี
  364 สถิติความคืบหน้าโครงการจัดทำระบบลงทะเบียนอบรมพัฒนาครูแนวใหม่
  363 พบปะนักเรียนราชวินิตบางเขน
  350 ร่วมทำร่วมคิดขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ