.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 361/2560
ผลประชุมองค์กรหลัก 11 กรกฎาคม 2560


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 26/2560 เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ในส่วนเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

● ให้ทุกส่วนราชการนำยางพาราไปใช้ประโยชน์

จากปัญหายางพารามีราคาตกต่ำ เนื่องจากผลผลิตมีมากกว่าความต้องการของตลาด อีกทั้งรัฐบาลก็ไม่สามารถรับซื้อยางพาราทั้งหมดไว้ตามข้อเรียกร้องของชาวสวนยางได้ ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังมียางพาราคงเหลืออยู่ในสต๊อก นายกรัฐมนตรีจึงขอให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ช่วยสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น อาทิ การทำถนน การสร้างสนามฟุตซอล หรือใช้สำหรับด้านสาธารณสุข เป็นต้น

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบผู้บริหารองค์กรหลักได้ร่วมประชุมหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อสนับสนุนการนำยางพาราที่มีคุณภาพมาใช้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะส่งผลต่อการพยุงราคายางอีกทางหนึ่ง

การถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรถไฟความเร็วสูง
ไปยังสถานศึกษาอาชีวะ-มหาวิทยาลัย ตลอดเส้นทาง

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งนี้ ได้มีมติอนุมัติโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ ตามโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย ระยะทาง 647 กิโลเมตร เพื่อเชื่อมต่ออาเซียนเข้ากับจีน โดยระยะแรกจะก่อสร้างเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 425 ล้านบาท ภายในเดือนตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีจึงได้มีดำริให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงตลอดเส้นทางให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นผู้ประสานงานของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบ ระหว่างกระทรวงคมนาคมกับสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา ที่ตั้งอยู่ตลอดเส้นทางการก่อสร้างทางรถไฟ เพื่อให้ผู้เรียนของเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีระบบรางจากของจริง จากการปฏิบัติงานจริง พร้อมรองรับการทำงานของเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนวิชาชีพด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่หลักสูตรการเรียนการสอน ซึ่งที่ผ่านมา มีความพยายามที่จะดำเนินการเช่นนี้ แต่ยังกระจัดกระจายกันอยู่ จึงจำเป็นต้องมีศูนย์กลางที่จะทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยง ไม่ใช่ต่างคนต่างทำเช่นที่ผ่านมา


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
11/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  349 ผลประชุมองค์กรหลัก 25/2560
  329 ผลประชุมองค์กรหลัก 24/2560
  318 การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ขอนแก่น
  317 ผลประชุมองค์กรหลัก 23/2560
  304 ผลประชุมองค์กรหลัก 22/2560
  300 ภาคเอกชนสานพลังประชารัฐเข้าหารือเพื่อขอลดหย่อนภาษี
  291 ผลประชุมองค์กรหลัก 21/2560
  290 ปฐมนิเทศครูอาสาสมัครจีน รุ่นที่ 16
  279 ต้อนรับ นศ.จีนที่มาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม
  274 ผลประชุมองค์กรหลัก 20/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ