.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 356/2560
"สุรเชษฐ์" พบปะนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา จังหวัดปัตตานี


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธัมมศักดิ์ วาสะศิริ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พบปะพูดคุยกับนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา อำเภอเมืองยะลา และโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม 2560

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า นักเรียนโครงการสานฝันฯ ทุกคนคือความภาคภูมิใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ ด้วยเห็นว่าเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนมากชอบเล่นกีฬา จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการในเรื่องนี้ เพื่อนำระบบการกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา ตนเองในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ดูแลรับผิดชอบการจัดการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดทำโปรแกรมการเรียน "วิทย์-กีฬา" โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกในโรงเรียนนี้เมื่อปีการศึกษา 2558 จึงถือว่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา เป็น "ต้นแบบโรงเรียนโปรแกรมวิทย์-กีฬา" ซึ่งต่อมาได้ขยายโรงเรียนสานฝันฯ เพิ่มเป็น 8 แห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และขยายผลเป็นโครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ทั่วทุกภูมิภาคอีก 8 แห่ง

ทั้งนี้ ความก้าวหน้าดังกล่าวเกิดจากการสนับสนุนและความร่วมมือจากครู ผู้บริหาร ครูพี่เลี้ยง โค้ช พ่อแม่ผู้ปกครอง จนเกิดผลสำเร็จเป็นที่ปรากฏโดยทั่วไป คาดว่าในปีการศึกษาหน้าโครงการสานฝันฯ จะขยายผลเพิ่มไปยังโรงเรียนอีก 4 แห่ง ที่ อ.บันนังสตา จ.ยะลา, อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี, อ.จะแนะ และ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการให้เครือข่ายนักเรียนโครงการสานฝันฯ 8 แห่ง และโครงการห้องเรียนกีฬา 8 แห่ง ได้มาพบปะสานสัมพันธ์กัน ก็จะให้นักเรียนทุกคนทั้ง 2 โครงการได้มาแข่งกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ และมีกิจกรรมในการเปิดโลกทัศน์ รวมทั้งจัดการแสดง เพื่อแสดงออกถึงการสืบสานเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมประจำภาค ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้

อย่างไรก็ตาม ได้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือก่อนเป็นลำดับแรก และมีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะพัฒนาตนเองในทุกด้าน ฝึกตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม กล้าพูด กล้าแสดงออก อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือสิ่งที่ไม่ดีงาม เพื่อให้เรามุ่งมั่นพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่จุดหมายของโครงการสานฝันฯ คือ "จุดประกายความฝัน มุ่งมั่นสู่อนาคต ปรากฏสู่ความสำเร็จ" ต่อไป

นางสาวสุพรรณิกา แสนโพธิ์ ตัวแทนนักเรียนโครงการสานฝันฯ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ซึ่งจะเป็นตัวแทนนักเรียนสานฝันฯ กล่าวให้รองนายกรัฐมนตรีรับฟังในพิธีเปิดอาคาร ศปบ.จชต.ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ให้สัมภาษณ์ว่า นับตั้งแต่ได้สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนโครงการสานฝันฯ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการเมื่อปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้น ม.4 โปรแกรมวิทย์-กีฬา จนถึงปัจจุบันกำลังเรียนชั้น ม.6 ก็ได้รับการปลูกฝังความรู้จากครูอย่างใกล้ชิด เดิมได้เกรด 3.75 เทอมที่ผ่านมาได้เกรดสูงขึ้น 3.82

ทั้งนี้ ตนเองเลือกเรียนกีฬาในประเภทปันจักสีลัต ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ประเภทกีฬาที่เปิดสอนในโรงเรียนสานฝันฯ นอกจากฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ มวยไทย ฟุตซอล บาสเก็ตบอล เทควันโด กรีฑา และฮอกกี้

ส่วนตัวเคยเข้าร่วมการแข่งขันมาแล้ว 3 รายการ ได้อันดับดีที่สุดคือ เหรียญเงินจากการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำหรับความมุ่งมั่นส่วนตัวหลังจากเรียนจบแล้ว อยากเป็นครูสอนเด็กประถมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อาจจะต้องไปสมัครเรียนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น หรืออาจจะเป็นครูตามโครงการเพชรในตม

ขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดโอกาสได้เข้าเรียนในโครงการสานฝันฯ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ รวมทั้งการพัฒนาทางด้านทักษะในกีฬาเป็นอย่างดีมาก


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
8/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

   
  355 เป็นประธานพิธีเวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา ที่ปัตตานี
  354 มอบทุนการศึกษานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ปัตตานี
  353 ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะมะฮัดดารุลเราะห์มะห์ จ.ปัตตานี
  351 ประชุม คกก.ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มภารกิจงานที่ 4 ที่ปัตตานี
  348 มอบทุนอาชีวศึกษา "เด็กทุน จชต.หัวใจซื่อสัตย์สุจริต"
  330 ติดตามโครงการห้องเรียนดนตรี ที่ปัตตานี
  309 ตรวจเยี่ยมการวางระบบงานการสร้างการรับรู้ฯ จชต.
  308 การสัมมนาร่างแผนยุทธศาสตร์การศึกษา จ.สงขลาและสตูล 20 ปี
  306 ศธ.น้อมนำยุทธศาสตร์พระราชทานยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย จชต.
  276 ประชุมารสร้างการรับรู้ความเข้าใจ การศึกษาชายแดนใต้ 4/2560 ที่ปัตตานี
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ