.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 350/2560
ศธ.ย้ำนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
เฟสสองใช้
500 ล้านบาท เร่งพัฒนาโรงเรียน ICU 5,032 โรงเรียนในปีนี้
พร้อมเตรียมงบฯ ปีงบประมาณ 2561 พัฒนาอีกกว่า 1,000 ล้านบาท


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ "ร่วมทำ ร่วมคิด ขจัดวิกฤตโรงเรียน ICU" เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (รัชกาลที่ 10) และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้สรุปไว้อย่างชัดเจนว่า "ความเหลื่อมล้ำ คือปัญหาใหญ่ของประเทศ" ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เร่งดำเนินงานตามโครงการที่สำคัญ คือ โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) โดยมอบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คัดเลือกโรงเรียนที่มีสภาพแย่ที่สุดหรือโรงเรียนที่วิกฤต เพื่อลงไปแก้ไขปัญหาเป็นอันดับแรกก่อน

จากการลงพื้นที่หลายแห่ง พบว่าโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU จำนวนมากมีความวิกฤตในหลายด้าน ได้แก่ โรงอาหาร ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน มีสภาพทรุดโทรม หรือใช้พื้นที่ใต้อาคารเรียน/ระเบียงเป็นที่รับประทานอาหาร, ห้องสุขา ไม่เพียงพอ มีสภาพชำรุด สุขภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งาน, อาคารเรียน มีสภาพเก่า ทำจากสังกะสี/เพิงแฝก โครงหลังคาผุกันแดดกันฝนไม่ได้ ตลอดจนไม่เพียงพอกับนักเรียน, ลานกีฬา สภาพพื้นสนามไม่พร้อมใช้งาน, ระบบไฟฟ้า โซลาร์เซลล์มีสภาพชำรุด, สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ เป็นต้น หากจะขอรับการจัดสรรงบประมาณตามปกติ คงไม่สามารถช่วยโรงเรียนเหล่านี้ได้ทัน จึงต้องมีนโยบายให้จัดโครงการโรงเรียน ICU เพื่อจัดสรรงบประมาณอื่นเพิ่มเติมเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมดึงภาคเอกชนเข้ามาช่วยดำเนินการด้วย

ขณะนี้เข้าสู่การดำเนินโครงการระยะที่สอง โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 5,032 โรงเรียน แบ่งเป็นโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างฉุกเฉิน 2,259 โรงเรียน, โรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วน 1,925 โรงเรียน และโรงเรียนที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนา ไม่ฉุกเฉิน 848 โรงเรียน ซึ่งจากการดำเนินการโครงการทั้งสองระยะ พบว่าโรงเรียนสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาได้ โรงเรียนบางแห่งสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่เกิดการบูรณาการงานด้านการศึกษาร่วมกับชุมชน และภาคเอกชนในพื้นที่

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวด้วยว่า งบประมาณในการดำเนินโครงการโรงเรียน ICU ในระยะแรก จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ส่วนระยะที่สอง ใช้งบประมาณกว่า 500 ล้านบาท และในอนาคตเพื่อให้การดำเนินโครงการมีความต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ICU อีกกว่า 1,000 ล้านบาท


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ภาพถ่าย
6/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  346 พิธีลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ