.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 346/2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา


พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมในพิธีลงนาม

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวแสดงความขอบคุณอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชัยภูมิ เพชรบูรณ์ อุดรธานี ชุมพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬา ซึ่งเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

จุดเริ่มต้นโครงการห้องเรียนกีฬา มีต้นแบบจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาชายแดนใต้” ขยายไปสู่โครงการ "ห้องเรียนกีฬา" ใน 4 ภูมิภาค ที่สุโขทัย มหาสารคาม กระบี่ และสมุทรสาคร โดยทำการเปิดตัวลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ครั้งแรก เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะเห็นผลปรากฏของลูกหลานที่มีระเบียบวินัย ทักษะกีฬา และมีภาวะผู้นำมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และที่สำคัญ กระทรวงศึกษาธิการได้รับความร่วมมืออันอย่างดียิ่งจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียน

โครงการห้องเรียนกีฬา มีแผนการเรียนให้นักเรียนเลือก คือ วิทยาศาสตร์ – กีฬา และศิลป์ – กีฬา ในปี 2559 เริ่มรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และในปี 2560 เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) นอกจากเรียนตามปกติแล้ว ยังมีกิจกรรมสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย เช่น โครงการคลินิกพิเศษ (สอนเสริมโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติ) ฝึกซ้อมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย (เก็บตัวและฝึกซ้อมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) สานสัมพันธ์ห้องเรียนกีฬา (แข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนในโครงการ) นักเรียนโครงการจะได้รับสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร เสื้อผ้า ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา การบริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา รถรับส่งการไปเรียนระหว่างโรงเรียนและสถาบันการพลศึกษา และได้รับสิทธิ์เข้าศึกษาต่อสถาบันการพลศึกษาตามศักยภาพของนักเรียน

ในปีการศึกษา 2560 กระทรวงศึกษาธิการได้นำเสนอโครงการห้องเรียนกีฬา ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาเพิ่มเติม จำนวน 5 โรงเรียน 4 จังหวัด ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์, โรงเรียนอุดรพัฒนาการ และโรงเรียนราชินูทิศ 2 จังหวัดอุดรธานี, และโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา จังหวัดชุมพร โดยจะเริ่มเปิดรับนักเรียนตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป ซึ่งในขณะนี้มีกระแสการตอบรับจากผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นอย่างดี

จึงหวังว่าโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนกีฬาทั้ง 5 โรงเรียน จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง มุ่งมัน ตั้งใจ เพื่อให้นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา มีความเป็นเลิศด้านกีฬาสู่สากลดังเจตนารมณ์ของโครงการ ขอขอบพระคุณสถาบันการพลศึกษา ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์กระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างดีในทุก ๆ ด้าน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
คณะทำงาน รมช.ศธ.: ถ่ายภาพ
4/7/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  343 พบปะนักเรียนวัดสังเวช
  342 พบปะนักเรียนบางปะกอกวิทยาคม
  333 รับมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านทรัพยากรมนุษย์
  327 พบปะนักเรียน รร.วัดราชาธิวาส
  326 พบปะนักเรียนมหรรณพาราม, ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย และมอบรางวัล MOE AWARDS
  325 เปิดศูนย์ Boot Camp ที่ภูเก็ต
  321 พบปะนักเรียน รร.วัดสระเกศ
  319 พิธีประดับเข็มมงกุฎฯ ที่ รร.นวมินทราชุนูทิศ หอวัง นนทบุรี และบรรยายที่ รร.ปากเกร็ด
  316 STAR STEMS
  315 พบปะนักเรียนอิสลามวิทยาลัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932 2016 2,673,943
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ