.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 35/2560
"ปนัดดา" บรรยายพิเศษ "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน"


เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 แห่ง เรื่อง "พระผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดิน" แก่ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอน จำนวน 231 คน ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ บางกะปิ และผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา  จำนวน 500 คน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล บรรยายตอนหนึ่งว่า การที่ประชาชนชาวไทยรักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 มากเหลือเกิน เพราะตลอดเวลา 70 ปี แห่งการครองสิริราชสมบัติ พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วทุกภูมิภาคนานัปการ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติ มีพระราชดำริในการแก้ไขบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของราษฎร ซึ่งต่อมาปรากฏเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 4,000 โครงการ รวมทั้งพระองค์ทรงเป็น "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" หรือครูของศาสตร์พระราชาที่แท้จริง จึงทำให้พระองค์ทรงเป็นหัวใจของชนชาติไทยโดยแท้

รวมทั้งการที่พระองค์ทรงมีความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนและคนไทยต่างยึดมั่นพระองค์เป็นต้นแบบ จึงฝากในเรื่องการยึดบุคคลที่ดีเป็นต้นแบบ (Idol) ของเราทุกคน โดยผู้ที่เป็นครูอาจารย์ควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกศิษย์ ในขณะที่ลูกศิษย์ควรหาบุคคลที่เป็นต้นแบบที่ดี (Idol) ของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นพระองค์ ครูอาจารย์ หรือบุคคลใดก็ได้ที่มีความดีงามอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับตนที่มี Idol ส่วนตัวในดวงใจที่เป็นผู้บังคับบัญชา คือ พล.อ.สิทธิ จิรโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีความงดงามในความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยจริยวัตร เหมือนเดินตามพระองค์ทุกกระเบียดนิ้ว จึงยกตัวอย่างบุคคลที่เป็น Idol เพื่อให้เห็นว่า การยึดบุคคลต้นแบบที่ดี จะช่วยให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตาม เพราะความดีงามเท่านั้นที่จะสถิตเสถียรตลอดไป

จึงฝากให้ทุกท่านช่วยดำรงมั่น รักษาประเทศ ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยการครองตน ครองงาน ครองสังคมประเทศชาติ เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ และในหลวงรัชกาลที่ 10 สืบไป ซึ่งสิ่งง่าย ๆ ที่ทำได้ทันที คือ ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่าไปทำหน้าที่ก้าวก่ายผู้อื่น หรือคิดในสิ่งที่นอกเหนือหน้าที่ หากเป็นลูกหลาน ก็เพียงตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุด เพื่อให้มีอนาคตที่ยาวนาน เพราะเราต้องนำพาประเทศชาติต่อไปในอนาคต หากเป็นครูหรือผู้บริหาร ก็ให้มี "ความรับผิดชอบ" นำหน้า "อำนาจหน้าที่" แต่ที่ผ่านมาจะพบเห็นคนเก่งที่มีชื่อเสียงเสียหาย ก็เพราะไปใช้ "อำนาจหน้าที่ นำหน้าความรับผิดชอบ"

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ยกตัวอย่างภาพถ่ายที่ประชาชนชาวไทยทุกคนคงเคยเห็น ซึ่งเป็นภาพของคุณยายตุ้ม จันทนิตย์ หญิงชราวัย 102 ปี ซึ่งไปเฝ้ารอรับเสด็จฯ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ในการเสด็จฯ เยี่ยมพสกนิกรภาคอีสานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2498 ที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ตั้งแต่เช้าจนบ่ายจนกระทั่งดอกบัวสายสีชมพูเหี่ยวโรย เมื่อในหลวงเสด็จมาถึง คุณยายตุ้มได้ยกดอกบัวสายโรยราสามดอกนั้นขึ้นจนเหนือศีรษะ แสดงความจงรักภักดีอย่างสุดซึ้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงโน้มพระองค์ลงมาจนพระพักตร์เกือบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า ทรงแย้มพระสรวลอย่างอ่อนโยน พระหัตถ์แตะมือกร้านคล้ำของเกษตรกรชาวภาคอีสานอย่างนุ่มนวล ไม่มีใครรู้ว่าทรงกระซิบคำใดกับคุณยายตุ้ม หลังจากที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพฯ แล้ว ทางสำนักพระราชวังได้ส่งภาพรับเสด็จของคุณยายตุ้ม พร้อมพระบรมรูปหล่อด้วยปูนปลาสเตอร์ ผ่านทางอำเภอธาตุพนม ให้คุณยายตุ้มไว้เป็นที่ระลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ยกตัวอย่างหนังสือดีที่ได้รวบรวมพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 คือ "พลังคำสอนของพ่อ (The Power of Love)" ซึ่งผู้แต่งคือคุณบุญมี พวงเพชร โดยเข้าใจว่า ผู้แต่งน่าจะเป็นผู้ที่ได้อ่านและศึกษาพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่านเยอะมาก จนสามารถจัดระบบหมวดหมู่ในการเขียนได้เป็นอย่างดี เช่น การสร้างตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียร ปัญหาเด็กและเยาวชน เป็นต้น จึงแนะนำให้ครูและนักเรียนนักศึกษาได้อ่านเรื่องความดีงามของพระองค์ที่เราสามารถสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์มาปฏิบัติสืบไป


ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงหลักสูตรปฐมวัยของสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาพโดย :
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น


ภาพการบรรยายแก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภาพโดย :
นวรัตน์ รามสูต

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึงความหมายของการออกแบบธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์โดยล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ด้วยว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้เคยบอกถึงความหมายของสีธงชาติไทยทั้ง 3 สี 5 แถบ มีความหมายว่า สีแดงแถบบน หมายถึง ชาติไทย, สีแดงแถบล่าง หมายถึง ชนชาติอื่นที่อยู่ในไทย, สีขาว แถบบน หมายถึง ศาสนาประจำชาติไทย, สีขาวแถบล่าง หมายถึง ศาสนาอื่นในไทย, สีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชาติไทย มีเพียงหนึ่งเดียว


บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
20/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  034 ศธ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช
  033 การสรรหาผู้บริหาร ศธ.
  026 วันครู
  022 รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน
  020 มอบนโยบายผู้บริหารมหิดลวิทยานุสรณ์
  018 แถลงข่าวการจัดงานวันครู
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ