.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 33/2560
การสรรหาผู้บริหารระดับสูง ศธ.


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังการประชุม อ.ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 1/2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้มีการเกลี่ยอัตรากำลังในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งเป็นศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค อันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นั้น

วันนี้ (18 มกราคม) ได้มีการประชุม อ.ก.พ.ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกตามคำสั่งดังกล่าว ที่ประชุมได้เห็นตรงกันว่ากระทรวงศึกษาธิการกำลังมีปัญหา ถือเป็นกระทรวงที่มหัศจรรย์ที่สุด กล่าวคือมีตำแหน่งระดับสูง ๆ โดยเฉพาะระดับ 10 จำนวนมาก แต่มีข้าราชการระดับ 8 และ 9 น้อย จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาคนมาดำรงตำแหน่งระดับสูง ๆ เช่น ตำแหน่งผู้ตรวจราชการ รวมทั้งการแต่งตั้งในตำแหน่งรองผู้บริหารองค์กรหลักต่าง ๆ ก็ยังไม่ครบ

อย่างไรก็ตาม ถือว่านี่คือวิกฤตที่เป็นโอกาส เมื่อมีคำสั่งหัวหน้า คสช. ให้กระทรวงศึกษาธิการมี อ.ก.พ. กระทรวงเพียงคณะเดียว และให้เกลี่ยอัตรากำลังในการกำหนดตำแหน่งศึกษาธิการภาคและรองศึกษาธิการภาค เพราะในอดีต อ.ก.พ.ของแต่ละองค์กรหลักต่างคนต่างไปพิจารณา ยิ่งทำให้วิกฤตไปกันใหญ่ แต่เมื่อรวมแบบนี้ก็อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งถือเป็นวิธีที่ทันสมัย และเป็นโอกาสที่จะได้จัดทำหลักเกณฑ์ใหม่ในการสรรหาผู้บริหารระดับสูง เช่น หากเราขาดผู้บริหารระดับ 9 จำนวนมาก เป็นไปได้ไหมที่เราจะนำผู้บริหารระดับ 9 จากที่อื่นหรือจากกระทรวงอื่น ซึ่งอาจจะได้เปิดกว้าง หรือกรณีที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) มีผู้บริหารระดับสูงจำนวนมาก เมื่อก่อนย้ายข้ามองค์กรหลักไม่ได้ แต่ตอนนี้สามารถดำเนินการได้

อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้ยังไม่ใช่ข้อสรุป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะต้องนำปัญหาและข้อคิดเห็นต่าง ๆ ไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ให้เหมาะสมต่อไป


อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
18/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  026 วันครู
  022 รัฐบาลโดย ศธ.ช่วยเหลือประชาชน
  020 มอบนโยบายผู้บริหารมหิดลวิทยานุสรณ์
  018 แถลงข่าวการจัดงานวันครู
  011 คำขวัญวันครู
  009 ศธ.เตรียมปล่อยคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
  008 การศึกษาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาเหล้าบุหรี่ด้วยคำพ่อสอน
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ