.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 31/2560
"ปนัดดา" เปิดงาน 12 ปี รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


จังหวัดเชียงใหม่ - ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "พระมหากรุณาธิคุณสถิตเสถียรในดวงใจปวงชนชาวไทย"  เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 12 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2560  ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมี รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ให้สัมภาษณ์ภายหลังพิธีเปิดว่า วันที่ 18 มกราคม 2560 ถือได้ว่าเป็นวันครบรอบแห่งความภาคภูมิใจนับจากที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 สถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา ขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้พร้อมใจจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนานี้ขึ้น โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์เพื่อจะเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับชีวิต เชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้ จะนำพาคนไทยก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางด้วยการเพิ่มศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ เพื่อจะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ภายใต้ความรู้ความสามารถและวิทยาการสมัยใหม่ และความเห็นอกเห็นใจในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกัน

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 12 ปีนี้ มหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน อันเนื่องจากพระราชดำริ โครงการหลวง และโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อตลอดจนการประชุมสัมมนาทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานชื่อเสียงและเกียรติยศประวัติอันดีงามของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง

โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการถวายความรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การจัดแสดงผลงานโครงการหลวง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ นิทรรศการนักปฏิบัติผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน นิทรรศการสายน้ำแห่งนวัตกรรม การเสวนาทางวิชาการหัวข้อ การจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ดนตรีในสวน "บทเพลงของพ่อ" กาดมั่วคัวกิ๋นย้อนถิ่นล้านนา และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: รายงาน
18/1/2560
ขอบคุณข้อมูลและภาพถ่าย: เฟซบุ้ค @Panadda Diskul

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี  เกี่ยวกับ สกอ.

   
  007 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.เขตภาคเหนือ
  529 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก 2016-17
  528 ข้อมูลสมรรถนะด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยไทยในประเทศ
  526 ผลประชุม ก.พ.อ. 8/2559
  507 บรรยายยุทธศาสตร์การศึกษางานวิจัยกับความสามารถบูรณาการของประเทศ
  501 าฐกถาการวิจัยเพื่อขับเคลื่อน Thailand 4.0
  495 สนช.รับร่าง พ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม
  493 การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0
  453 การประชุมความร่วมมืออธิการบดีไทย-อินโดนีเซีย
  448 ผลประชุม ก.พ.อ.6/2559
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ