.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2560
"ปนัดดา"
บรรยายพิเศษ ตามรอยพ่อ ... สืบสานต่อพระราชปณิธาน ให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา


ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "ตามรอยพ่อ ... สืบสานต่อพระราชปณิธาน" ให้แก่ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 550 คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวตอนหนึ่งว่า โลกทุกวันนี้เป็นโลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร สิ่งที่น่ากังวลคือมีภาพที่น่ากลัวต่าง ๆ ปรากฏลงหน้า 1 ในหนังสือพิมพ์เป็นประจำ เช่น ภาพการฆาตกรรม ภาพทิ้งลูกไว้ข้างถนน กองขยะ รางรถไฟ ซึ่งภาพเหตุการณ์กรณีเช่นนี้ในต่างประเทศจะนำไปลงตีพิมพ์ไว้ด้านหลังและเป็นเพียงภาพประกอบข่าวเล็ก ๆ เท่านั้น ส่วนที่เมืองไทยกรณีที่ตำรวจสืบสวนจนจับแม่แท้ ๆ ที่ทิ้งลูกไว้จนตาย ก็ต้องไปขอขมาต่อศพ แต่สิ่งที่ได้กระทำความชั่วไปแล้ว ต่อให้ล้างบาปเท่าไรก็ไม่หมด จึงฝากให้นักเรียนได้คิดถึงความดี-ความชั่ว แต่ก็ย้ำว่าการที่นักเรียนแม้จะทำความผิดอยู่บ้าง เช่น แกล้งเพื่อนในห้องเรียน หรือทำให้เพื่อนเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจ แล้วขอโทษภายหลัง ฯลฯ กรณีนี้ยังไม่ถือเป็นความชั่ว เพียงแต่เป็นการกระทำความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้น แต่ความชั่วอันยิ่งใหญ่ที่ให้อภัยไม่ได้ คือ การกระทำการทุจริตต่อแผ่นดิน หลงลืมตัวเป็นวัวลืมตีน จึงขอฝากประเด็นแรกให้นักเรียน ซึ่งเปรียบเสมือนลูก ๆ ได้ช่วยกันคิดและพึงกระทำต่อความดีให้แผ่นดินไทยของเรา

หากย้อนกลับไปในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่ประชาชนชาวไทยไม่อยากให้ถึงวันนั้น แต่เมื่อโทรทัศน์ทุกช่องประกาศพร้อมกันว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสู่สวรรคาลัย พสกนิกรที่มาจากหลากหลายแห่งต่างร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้า อย่างไรก็ตาม เราอย่ายอมให้พระองค์จากเราไปแค่นั้น แต่อยากอัญเชิญคำสอนของพระองค์ในเรื่องต่าง ๆ มาให้เราน้อมนำปฏิบัติตามรอยพ่อ เพื่อสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต การอ่อนน้อมถ่อมตน ความกตัญญูกตเวทิตา ความพอเพียงในชีวิต คำสอนเรื่องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา โดยขอให้คำสอนเหล่านี้ของพระองค์ท่านได้ประทับสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคนตลอดไป

สิ่งสำคัญประการหนึ่งของพระองค์ที่ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทยมาโดยตลอด คือ ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ ซึ่งมีแบบอย่างที่งดงามมากเหลือเกินจากสมเด็จย่าของพวกเรา เมื่อพูดถึงจุดนี้ จึงอยากสรุปว่าลูก ๆ ทุกคนในศรีอยุธยา ต้องมีแบบอย่างที่ดี (Idol) ในการดำเนินชีวิต อาจจะเป็นดาราดี ๆ ที่นิยมชมชอบส่วนตัว หรืออาจจะเอาพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ ผู้บริหารที่มีความงดงาม ตรงกับความคิด หรืออัธยาศัยของเราเป็น Idol ก็ได้ แต่สิ่งสำคัญอย่าเอาผู้ร้ายหรือคนไม่ดีเป็น Idol ของเรา เพราะจะทำให้มีผลกับชีวิตของเราต่อไป

อีกประเด็นที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวฝากลูก ๆ โรงเรียนศรีอยุธยา คือ ขอให้ใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ แม้แต่ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ยังเคยกล่าวว่าเคยพบเด็ก ๆ บางคนโพสต์ด่าพ่อแม่ของตัวเองบน Facebook ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง หรือการแชร์เรื่องพระสงฆ์องค์เจ้านั้น ก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างความขัดแย้ง ซึ่งควรปล่อยให้เป็นเรื่องของกฎหมายที่ดำเนินการ ไม่ใช่เรื่องของฆราวาสที่จะกระทำเพื่อสร้างความขัดแย้งทางสังคมในเรื่องเหล่านี้ และอีกเรื่องที่สำคัญที่ตั้งคำถามให้นักเรียนศรีอยุธยาคิดก็คือ เหตุใดชาวต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จึงไม่มีปัญหาการใส่ร้ายป้ายสีกันทาง Social Media ซึ่งนักเรียนชั้น ม.5 ของศรีอยุธยา ที่ชื่อว่า น.ส.จิดาภาฯ ตอบได้ว่าเป็นเพราะจิตสำนึกของประชากรสิงคโปร์ โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวขอบคุณ น.ส.จิดาภาฯ ที่กล้าแสดงออกและตอบได้อย่างถูกต้อง เพราะการมีความรับผิดชอบของประชากรในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อการสร้างความสามัคคีของคนในประเทศ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ชาติไทยในอดีตช่วงเวลาหนึ่งที่รอดพ้นจากการเสียเอกราชมาได้ด้วยพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ดังเช่น ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2488 ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในฝ่ายชนะสงคราม เนื่องจากจำเป็นต้องประกาศเข้าข้างฝ่ายอักษะหรือประเทศญี่ปุ่น และได้มีการนิยามศัพท์ทางรัฐศาสตร์ที่ใช้เรียกประเทศไทยว่า เหยียบเรือสองแคม (Siamese Talking) เนื่องจากญี่ปุ่นแพ้สงครามแต่ไทยที่เข้าร่วมกับญี่ปุ่นกลับบอกว่าไม่แพ้สงคราม เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่าง ๆ และด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของทั้งสองพระองค์ พร้อมทั้งการรักษาเอกลักษณ์ของชาติด้วยความงดงาม ทำให้นานาประเทศลืมคำที่ใช้เรียกประเทศไทยว่าเหยียบเรือสองแคม ทั้งนี้ การเอ่ยถึงชื่อบางประเทศในครั้งนี้ ก็อย่าไปโกรธเคืองใคร ทุกอย่างกลายเป็นตำนานไปหมดแล้ว แต่เราจำเป็นต้องพูดในเชิงวิชาการ

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ยังได้แนะนำหนังสือเกี่ยวกับพระบรมราโชวาท ซึ่งมีประโยชน์มากต่อการสืบสานพระราชปณิธาน เช่น "The Power of Love พลังคำสอนของพ่อหลวง" ซึ่งแบ่งเป็นบทและหมวดหมู่ได้อย่างน่าอ่านมาก จึงฝากให้ลูกสาวลูกชายศรีอยุธยาที่จะสมัครใจในความซื่อสัตย์สุจริตและทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดี นำมาประกอบใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เพราะหากเรามีความซื่อสัตย์สุจริต จะมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการช่วยกันสร้างชาติไทย

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้อัญเชิญพระราชนิพนธ์รัชกาลที่ 6 "ชาติใดไร้รักสมัครสมาน จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล แม้ชาติย่อยยับอับจน บุคคลจะสุขอยู่อย่างไร" รวมทั้งคำกล่าวที่ว่า "ความจงรักภักดี แท้จริงนี้เอง คือความรักชาติ" เพื่อมุ่งหวังให้ครู นักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ร่วมสมัครใจในการสร้างความสามัคคี และการมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดินไทยด้วยการไม่ทุจริตคอร์รัปชัน ตามรอยพ่อ ... สืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์สืบไป


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี: ถ่ายภาพ
12/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  014 ศธ.จัดอบรม Boot Camp ระดับภูมิภาค
  010 รมว.ศธ.รับฟังปัญหา รร.ICU ที่เชียงใหม่
  527 111 ปีแห่งการพระราชทานนาม รร.ยุพราชวิทยาลัย
  525 วันกำพล วัชรพล ประจำปี 2559
  522 ระชุมปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560
  516 มหกรรมวิชาการ TJ-SIF 2016
  511 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน
  506 ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย จ.สงขลา
  476 อบรมผู้บริหาร ศธ."MOE One Team"
  475 ติดตามโครงการห้องเรียนกีฬา ที่สุโขทัย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ