.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 4/2560
ศธ.แถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560


5 มกราคม 2560: นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และ พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต ร่วมแถลงข่าวการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ภายใต้คำขวัญ “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” โดยมีนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียน ผู้ปกครอง และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 200 คน

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานแกนนำหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นครั้งที่ 62 จึงเตรียมจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เพื่อให้เด็กไทยยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ตลอดจนให้เด็กได้รู้จักหน้าที่ของตน มีระเบียบวินัย มีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิของเด็กด้วย

ส่วนคำขวัญวันเด็กในปีนี้นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญไว้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก กระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทของตนและเตรียมพร้อมเป็นกำลังของชาติในอนาคต ที่จะนำพาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป

งานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” โดยความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนร่วมเปิดบูธกิจกรรมกว่า 223 บูธ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานได้สัมผัสประสบการณ์อันจะสร้างความประทับใจจากความสุขที่ไม่รู้ลืมจากแผ่นดินของพ่อ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ใหญ่ควรสร้างการรับรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว กระทรวงศึกษาธิการยังได้จัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ใช้ชื่อว่า “ต้นกล้าของพ่อ” จำนวน 300,000 เล่ม จำหน่ายราคาเล่มละ 15 บาท โดยเนื้อหาประกอบด้วย ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์, การเล่าประสบการณ์, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, สำนึกรักบ้านเกิด เป็นต้น

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในกิจกรรมส่วนกลาง ประกอบด้วย

- กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2560 โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 779 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโล่รางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
- กิจกรรมการฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.00 - 16.30 น. ที่สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับเชิญเป็นประธานเปิดงาน ในเวลา 08.30 น. โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และลงมือทำผ่านกิจกรรมที่น้อมนำแนวพระราชดำริและคำสอนของพ่อหลวงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิต ซึ่งมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเปิดบูธกว่า 20 หน่วยงาน 233 บูธ โดยแบ่งเป็น 6 สถานี คือ
  สถานีที่ 1 เวทีกลาง (Main Stage) เป็นสถานีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วยกิจกรรมพิธีเปิดงาน สัมภาษณ์พูดคุยกับศิลปินดารา การแสดง ฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น
  สถานีที่ 2 สถานีพระอัจฉริยภาพ (King Bhumibol Adulyadej’s Talents) เน้นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อาทิ ด้านกีฬา ด้านดนตรี ด้านงานศิลปะวาดภาพ/ถ่ายภาพ ด้านภาษา และด้านวรรณกรรม
  สถานีที่ 3 สถานีพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) เน้นกิจกรรมเรียนรู้เข้าใจรูปแบบและความหมายของความพอเพียง ความพอมี พอกิน พอใช้ในทุกรูปแบบการดำรงชีวิต
  สถานีที่ 4 สถานีนวัตกรรม (Innovation) เน้นกิจกรรมแสดงพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย ด้านการทรงงานประดิษฐ์ คิดค้นต่าง ๆ อาทิ เรือใบ กังหันน้ำชัยพัฒนา เป็นต้น
  สถานีที่ 5 สถานีธรรมมะจากพระราชา (King Bhumibol Adulyadej’s Dhamma) เน้นกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของธรรมะของพระราชา ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาจนรอบรู้หลักธรรมอย่างละเอียด แจ่มแจ้ง และลึกซึ้ง โดยมีกิจกรรม อาทิ การฝึกจิตโดยพระอาจารย์ ธัมมทีโป ภิกขุ กิจกรรมรับฟังธรรมจากพระราชา จากพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา เป็นต้น
  สถานีที่ 6 สถานีอิงลิชฟอร์ ฟัน (English for Fun) เน้นกิจกรรมเพิ่มพูนความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนจากตำราและในโรงเรียน จากการเรียนรู้การใช้ชีวิต โดยมีกิจกรรม อาทิ เกม Crossword ตอบปัญหาและเล่นเกม กิจกรรมสนทนากับครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดัง แอนดรูว์ บิ๊ก เป็นต้น

โดยมีไฮไลท์ภายในงาน คือนายกรัฐมนตรีแจกของขวัญให้เด็ก, การเขียนไปรษณียบัตร “คำสัญญา..ทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9” และเขียนชื่อ-ที่อยู่ส่งกลับให้ตัวเอง กิจกรรมเวทีกลาง เช่น การฉายภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องพระมหาชนก เป็นต้น

พ.ต.อ.มนตรี เทศขัน ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลดุสิต กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากำลัง โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกทั้งภายในและโดยรอบบริเวณงานตลอดช่วงของการจัดงาน ทั้งนี้ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง เขียนชื่อบุตรหลานพร้อมเบอร์ติดต่อไว้กับตัวเด็ก เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกรณีเกิดเหตุพลัดหลงกันด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต : ถ่ายภาพ
5/1/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวยุทธศาสตร์ การทำงานล่าสุดของรัฐมนตรี

   
  003 ผลประชุมองค์กรหลัก 1/2560
  530 ปนัดดาฯ โพสต์เฟซบุ๊คแนะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
  518 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" เบตง
  517 การประชุม รมต.เอเชียตะวันออกด้านครอบครัวและความเสมอภาคทางเพศ
  515 รัฐมนตรีเข้ารับตำแหน่ง
  513 การจัดการศึกษาแบบบูรณาการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" สุไหงโก-ลก
  512 พิธีมอบปริญญาชีวิต บัณฑิตปัจฉิมวัย ที่เชียงใหม่
  497 พล.อ.ดาว์พงษ์ฯ เข้าอำลาตำแหน่ง
  494 การบูรณะอาคารราชวัลลภ เฟสที่ 1
  490 ศธ.จัดกิจกรรมออกกำลังกาย
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ