.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 92/2560
หารือความร่วมมือด้านการศึกษากับสาธารณรัฐเกาหลี


นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนางสาวนงศิลินี โมสิกะ ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ให้การต้อนรับและหารือความร่วมมือด้านการศึกษากับนายโน ควัง-อิล (H.E. Mr Noh Kwang-Il) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาคารราชวัลลภ

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก เพราะจากผลการประเมินตามโครงการ PISA ของเกาหลีใต้ครั้งล่าสุด พบว่ามีผลคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ OECD ทุกรายวิชาทั้งคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการอ่าน หากทั้งสองประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย จึงเสนอให้เกิดความร่วมมือโครงการ "โรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง (Sister School)" ทั้งโรงเรียนของรัฐและโรงเรียนเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ระบบการเรียนการสอนของเกาหลีใต้

นายโน ควัง-อิล กล่าวว่า เกาหลีใต้ยินดีให้การสนับสนุนข้อเสนอโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง กับโรงเรียนของประเทศไทย โดยจะมอบให้ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยได้หารือกับผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป โดยอาจจะเริ่มดำเนินการจากโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นอันดับแรก และหากประสบความสำเร็จ อาจขยายจำนวนให้มากขึ้นในอนาคต

นายโน ควัง-อิล กล่าวด้วยว่า เกาหลีใต้ให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเกาหลีใต้มีบุคคลที่ยากจนจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิต อันเป็นผลมาจากการได้รับการศึกษาที่ดี


บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นงศิลินี โมสิกะ: สรุป/รายงาน
ขอบคุณข้อมูล: สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
24/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี ด้านต่างประเทศ

   
  084 รมว.ศึกษาธิการฮ่องกงเยือนไทย
  075 การเยือนกัมพูชา
  063 UNESCO สัมมนาเปิดตัว รายงานผลการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก ปี 2559
  062 การเยือนบรูไนฯ
  048 หารือกับ ออท.เวียดนาม
  039 ข้าร่วมประชุม Education World Forum ที่สหราชอาณาจักร
  474 เปิดประชุม จนท.อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ 39
  446 เปิดการประชุม the 18 th UNESCO-APEID International Conference
  437 เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านพหุภาษา
  431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ431 ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมคารวะ
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ