.

โฮมเพจสำนักงานรัฐมนตรี รัฐมนตรี วาระงานรัฐมนตรี สร.สาร รับเรื่องราวร้องทุกข์

 

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 67/2560
รมว.ศธ."ธีระเกียรติ" รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่นครราชสีมา


จ.นครราชสีมา - นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายบุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปปฏิบัติราชการที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อลงพื้นที่รับฟังปัญหาของโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน" หรือโรงเรียน ICU (Intensive Care Unit) ที่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 อ.เมืองนครราชสีมา และโรงเรียนกันเกราพิทยาคม อ.โนนสูง

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า จากการติดตามรับฟังปัญหาและหารือร่วมกับครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนทั้งสองแห่ง  ทำให้พบว่ามีปัญหาแตกต่างกันอย่างมาก


โรงเรียนบุญวัฒนา 2  ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ไม่ได้ต้องการขออะไรมากนัก เพียงแต่ต้องการสื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยประจำห้องเรียน และค่ายพัฒนาทางวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ซึ่งจากการหารือร่วมกันก็เห็นตรงกันว่าไม่ควรเน้นไปที่วิธีการสอนแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรื่อง "องค์ความรู้" สำหรับครูเป็นเรื่องสำคัญมากต่อการสอนนักเรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะรับโจทย์นี้ไปพิจารณาดำเนินการ เช่น การพัฒนาครูภาคฤดูร้อนวิชาคณิตศาสตร์ ที่จะเน้นในเรื่ององค์ความรู้ให้มากขึ้น


โรงเรียนกันเกราพิทยาคม  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีปัญหาวิกฤต คือ ห้องน้ำไม่เพียงพอ ทำให้นักเรียนต้องวิ่งไปเข้าห้องน้ำที่บ้าน และปัญหารั้วโรงเรียน ซึ่งทำให้เด็กกลุ่มที่มีปัญหาหนีเรียนได้ ส่วนผลการเรียนการสอนของโรงเรียนแม้จะไม่ได้อยู่ในระดับที่ต่ำมาก แต่โรงเรียนก็ยังไม่พอใจ ซึ่งดีใจที่เห็นว่าครูและผู้บริหารโรงเรียนมีการกระบวนการทางความคิด (Mindset) ที่ดีต่อการพัฒนาโรงเรียน และจากการหารือร่วมกันก็ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเยอะมาก เช่น ในเรื่อง ICT ที่เคยมีปัญหา แต่เมื่อได้บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้าน IT จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยปรับปรุงระบบ โดยใช้ "กันเกราโมเดล" ก็ทำให้โรงเรียนหมดปัญหาในเรื่องการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่าน UNINET ที่เชื่อมต่อมาถึงโรงเรียน ซึ่งก็ได้ขอให้ สพฐ. นำบุคลากรไปช่วยเหลือโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีปัญหาเช่นนี้ต่อไปด้วย


จากการไปติดตามรับฟังโรงเรียน ICU หลายจังหวัด เช่น เชียงใหม่ สกลนคร นนทบุรี นครราชสีมา ก็ทำให้เห็นว่า แต่ละพื้นที่จะมีปัญหาแตกต่างกันออกไป ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะบริหารจัดการโดยเริ่มจากล่างขึ้นบน (Bottom Up) ซึ่งก็คือการรับฟังสภาพปัญหาในระดับพื้นที่ แทนที่จะสั่งการจากส่วนกลางลงมา ไม่ใช่เป็นแบบตัดเสื้อตัวเดียวแล้วให้ทุกคนใส่เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งเดิมตั้งเป้าโรงเรียน ICU ไว้ที่จำนวน 3,000 โรงเรียน แต่ขณะนี้เพิ่มเป็น 5,000 โรงเรียนแล้ว ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะพยายามทำความเข้าใจในเรื่องนี้ไปเรื่อย ๆ เพราะเตียงมีจำกัด จึงไม่ต้องการให้โรงเรียนใช้ช่องทางสมัครเข้าร่วมโครงการ ICU เพื่อเป็นทางลัดในการขอใช้งบประมาณแทนงบปกติ


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน/ถ่ายภาพ
ภาพเพิ่มเติม Facebook @ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี
13/2/2560

^ เลื่อนขึ้นด้านบน

 
Find us on Facebook Follow us on Twitter
   

 More Resources

 ข่าวล่าสุดของรัฐมนตรี เกี่ยวกับ สพฐ.

   
  066 เปิด Boot Camp ที่นครราชสีมา
  061 ปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  060 เปิดสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษา "สามเหลี่ยมมั่นคงฯ"
  055 รับฟังปัญหาโรงเรียน ICU ที่อนุบาลนนทบุรี
  054 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET
  050 ศธ.-CP Group จัดอบรม MOE One Team กลุ่มผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2
  049 ให้โอวาทพิธีปิดค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนเทพศิรินทร์
  044 บรรยายสืบสานพระราชปณิธานฯ ที่อุดรธานี หนองคาย และสกลนคร
  043 รับฟังปัญหา รร.ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ICU ี่สกลนคร
  042 บรรยาย "ศาสตร์พระราชา" ที่เชียงใหม่
   
 
 
 

ออกแบบจัดทำเว็บไซต์ โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
บรรณาธิการข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร, นวรัตน์ รามสูต, อรพรรณ ฤทธิ์มั่น

Public Relations Group, Office of the Minister, Ministry of Education, Bangkok 10300 Thailand
Tel (02) 280 0309, (02) 281 7859

หน้าหลักกระทรวงศึกษาธิการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)สำนักงานปลัดกระทรวง (สป.)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)


สถิติตั้งแต่ 3 มกราคม 2550 PV : 2007 736,040, 2008 1,027,289, 2009 1,248,947, 2010 1,050,310, 2011 1,245,451, 2012 1,594,098, 2013 1,045,390 2014 729,569 2015 1,505,932
Backoffice
: MOE i MOE-news.net

Tags : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, รมว.ศึกษาธิการ,รมช.ศึกษาธิการ, รมว.ศธ., รมช.ศธ., ข่าวการศึกษา, ศึกษาธิการ